LJUBLJANA
NOVA NAJEMNA STANOVANJA

Zainteresirane javnosti obveščamo, da je Stanovanjski sklad RS v razpis za stroškovni najem vključil 102 novi stanovanji v Ljubljani v soseski Zeleni gaj na Brdu. Stanovanja se nahajajo v štirih novih objektih, ki jih odlikuje racionalna in kakovostna gradnja, funkcionalni tlorisi in energetski razred B1, kar objekte uvršča med Skoraj nič energijske glede na vrednost primarne energije za delovanje stavbe.

STANOVANJSKI SKLAD RS
ZA DANES IN ZA JUTRI

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je nacionalna institucija, ki s sistemom produktov, ukrepov, instrumentov in programov prebivalcem Slovenije pomaga pri reševanju stanovanjskih vprašanj. Kot samostojna pravna oseba gospodarno posluje z lastnimi nepremičninami in na različne načine povečuje število razpoložljivih stanovanj. Prednostna naloga sklada je omogočanje stroškovnega najema stanovanj za vsakogar. Z gradnjo najemnih stanovanj ter z urejeno najemno službo prispeva k povečevanju izbire in varnosti najema.

LJUBLJANA
NOVO BRDO

Poleg že zgrajene soseske Zeleni Gaj na Brdu v Ljubljani, kjer sta v 4 objektih že na voljo 102 stanovanji za najem, bo do predvidoma 2020 zgrajena še naslednja faza najemnih stanovanj Novo Brdo. Tako kot so v soseski Zeleni Gaj na Brdu, med nizkimi objekti pešpoti, otroška in športna igrišča ter prostori za druženje, je podobna zunanja ureditev predvidena v soseski Novo Brdo. V bližini je priključek na mestno ljubljansko obvoznico in avtocesto. Z izgradnjo naslednje faze soseske bo na Brdu na voljo še 498 najemnih stanovanj Stanovanjskega sklada RS.

Kje bi radi najeli stanovanje?

Novice

Več novic

Nepremičnine na zemljevidu

Oddaja Dražba
Oddaja Dražba