Seznam nepremičnin

Na javni dražbi
Pivka, Pivka
95.200,00 EUR
Identifikacija: 2501-928
Parcelna številka: parc. št. 1195/37, k. o. 2501 - Petelinje
 
Leto izgradnje: 2008
Vrsta nepremičnine: hiša
Kvadratura: 131,60 m2
Cena: 95.200,00 EUR
Lokacija: 6257 Pivka, Pivka, Kettejeva ulica 4
Nadstropje/etaža: /
Pošlji povpraševanje

Opis nepremičnine

Vrstna hiša na naslovu Pivka, Kettejeva ulica 4, ki stoji na parc. št. 1195/37 v izmeri 187 m2, k. o. 2501 – Petelinje (ID stavbe 2501-928 s površino stavbe 131,60 m2), leto izgradnje: 2008. Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica napeljave kanalizacijskih vodov ter kasnejših vzdrževalnih del, nadzora delovanja ter morebitnih popravil kanalizacijskega sistema v korist Občine Pivka.

Vrednost: 95.200,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Seznam nepremičninPriloge

Ostale nepremičnine

Energetska izkaznica Kettejeva ulica 4

pdf (336 KB)
Ostale nepremičnine

Tloris, Kettejeva ulica 4

pdf (1 MB)
Ostale nepremičnine

Vzorec prodajne pogodbe Pivka

pdf (233 KB)