Seznam nepremičnin

Na javni dražbi
Jesenice, Jesenice
31.500,00 EUR
Identifikacija: 2175-3140-12
Parcelna številka: /
 
Leto izgradnje: 2009
Vrsta nepremičnine: stanovanje
Kvadratura: 29,60 m2
Cena: 31.500,00 EUR
Lokacija: 4270 Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3a
Nadstropje/etaža: /
Pošlji povpraševanje

Opis nepremičnine

Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 a površine 29,60 m², ID znak stanovanja: 2175-3140-12, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s kletjo v velikosti 6 m² z ID znakom 2175-3140-46 in zunanjim parkirnim mestom v velikosti 13 m², stoječim na parc. št. 592/56 k. o. 2175 – Jesenice.

Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

Vrednost: 31.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Odprte e-dražbe

 Priloge

Ostale nepremičnine

Energetska izkaznica Cesta Franceta Prešerna 3,3a

pdf (374 KB)