Seznam nepremičnin

Na javni dražbi
Jesenice, Jesenice
61.900,00 EUR
Identifikacija: 2175-3140-15
Parcelna številka: /
 
Leto izgradnje: 2009
Vrsta nepremičnine: stanovanje
Kvadratura: 59,8 m2
Cena: 61.900,00 EUR
Lokacija: 4270 Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3a
Nadstropje/etaža: Pritličje
Pošlji povpraševanje

Opis nepremičnine

Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 a, površine 59,8 m², ID znak stanovanja: 2175-3140-15, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 5,7 m², ID znak 2175-3140-44 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/58 in 592/59, obe k. o. 2175 – Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

Izklicna cena: 61.900,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.Priloge

Ostale nepremičnine

Energetska izkaznica Cesta Franceta Prešerna 3a

pdf (374 KB)