novice

17. julij 2018

Začetek del na zemljišču soseske Novo Brdo v Ljubljani


Obvestilo za javnost

torek, 17.7.2018

 

V ponedeljek, 16. 7. 2018, je bilo zakoličeno območje zemljišča, kjer bo zgrajena soseska Novo Brdo v Ljubljani. Na zemljišču v velikosti 4,8 ha bo zgrajeno 18 objektov s 498 stanovanji, od tega 25 oskrbovanimi stanovanji, in 522 parkirnih mest v podzemni garaži pod objekti. Stanovanja bodo velika od 30 do 80 kvadratnih metrov, etažnost objektov pa bo obsegala klet, pritličje, tri nadstropja in teraso.

Začetek izvedbe zemeljskih del in varovanja gradbene jame, Novo Brdo, E2 in E3, je predviden do konca julija. Na podlagi javnega naročila je bil izbran izvajalec del, podjetje Rafael,  d. o. o.

Stanovanjski sklad RS bo v drugi polovici avgusta objavil javno naročilo za gradbena, obrtna in inštalacijska dela: Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop 1: E2 in sklop 2: E3.

Predviden začetek gradnje je oktober 2018, zaključek pa konec 2020.

Nova soseska bo zasnovana tako, da si bodo od severa proti jugu sledili pasovi grajenega ter notranji pasovi za peš poti in kolesarski promet. Večstanovanjski objekti bodo točkovno razporejeni, samostojni in manjših dimenzij (vila bloki), ki se bodo ob Poti Rdečega križa zaključili z vzdolžnimi bloki.

Stanovanjski sklad RS bo v soseski Novo Brdo ponudil višji standard bivanja, saj bodo v njej sobivale različne generacije (mladi, starejši, družine), čemur bodo prilagojeni objekti in stanovanja. Za dobro počutje stanovalcev bo v novi soseski skrbel še vsebinsko raznovrsten javni program (npr. trgovine, storitve, knjižnica …) ter varen odprt zunanji prostor, ki bo prežet z novim zelenim sistemom, otroškimi igrišči in navezavami na obstoječa zelena obroča na vzhodu (Pot spominov in tovarištva) in zahodu (Rožni hrib in športna igrišča Zeleni gaj). V bližini sta priključek na mestno ljubljansko obvoznico in avtocesto.

 

 

 


Preberite tudi

novice

21. junij 2018

Rezultati izbora najemnikov stanovanj z dne 21.6.2018


Stanovanjski sklad RS je dne 21.6.2018 pred komisijo izvedel izbor najemnikov stanovanj, ki so prijave za najem stanovanj oddali skladno s terminskim planom in sicer v času od 25.5.2018 do vključno 15.6.2018.

V izboru je bilo obravnavanih 14 prijav za najem, oddana so bila 4 stanovanja, in sicer po eno stanovanje v Borovnici, Brežicah, Cerknici in Šoštanju.

 

Naslednji krog zbiranja prijav za prosta stanovanja bo potekal od 22.6.2015 do vključno 13.7.2018, naslednji izbor najemnikov pa bo 19.7.2018.

Prijavo zainteresirani lahko oddate preko elektronske vloge na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ ali v papirni obliki.


Preberite tudi

novice

18. junij 2018

Zaključeni dve e-javni dražbi


Na dveh e-javnih dražbah, ki sta bili zaključeni v mesecu juniju 2018, je Stanovanjski sklad RS prodal tri hiše in štiri stanovanja v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, dve hiši v Pivki, dve stanovanji v Trbovljah in še nekaj manjših nepremičnin. Vrednost prodanih nepremičnin skupaj znaša 2.454.190,00 EUR.

V letu 2018 načrtujemo še dve e-javni dražbi, predvidoma v mesecu septembru in novembru.


Preberite tudi

novice

06. junij 2018

Objava razpisa za javno naročilo “ZEMELJSKA DELA IN VAROVANJE GRADBENE JAME, Novo Brdo, E2 in E3”


Lepo vabljeni, da si več o razpisu preberete na:

 

Javna naročila


Preberite tudi

novice

06. junij 2018

Vabilo za prijavo na projektni natečaj “SOSESKA NOVO POBREŽJE – MARIBOR”


Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: SOSESKA NOVO POBREŽJE – MARIBOR

Vsebina projektnega natečaja:

Natečaji

 

 


Preberite tudi

novice

30. maj 2018

Sodelovanje v mednarodnem projektu CoNZEBs


Fraunhofer IBP

Projekt CoNZEBs

Stanovanjski sklad RS se je z mednarodnim konzorcijem prijavil in v letu 2016 uspel na evropskem razpisu – okvirni program EU za raziskave in inovacije, Obzorje 2020. Iz Slovenije je kot nosilni partner na projektu GI ZRMK d. o. o., sicer pa v projektu sodeluje kar devet partnerjev iz Nemčije, Italije, Danske in Slovenije. V nacionalnih skupinah sodelujejo raziskovalne organizacije in predstavniki stanovanjskih skladov ter združenj.

 

Cilj projekta CoNZEBs, ki se je pričel izvajati v letu 2017 in bo trajal do 2020 je zniževanje investicijskih stroškov skoraj nič-energijskih (večstanovanjskih) stavb (sNES – oziroma angleško: NZEB). V sklopu projekta CoNZEBs partnerji analizirajo, raziskujejo, preučujejo in ocenjujejo niz izvedenih tehnoloških rešitev, ki bodo privedle do znatnega znižanja stroškov in značilnosti novih skoraj nič energijskih stavb.

 

  1. in 31. maja 2018 v Kopenhagnu na Danskem poteka že tretji delovni sestanek partnerjev na projektu. Sestanka se udeležujeta tudi predstavnici Stanovanjskega sklada RS.

 

Več informacij o projektu na povezavi: https://www.conzebs.eu/

 

Projekt HAPPEN

 

Sklad je v letu 2017 sodeloval še v prijavi projekta na evropski razpis – okvirni program EU za raziskave in inovacije, Obzorje 2020, in sicer za pilotni projekt HAPPEN. HAPPEN ali celovit pristop in platforma za globoko (celovito) prenovo stanovanjskih stavb v mediteranskem območju. Tudi v tem primeru sodeluje z GI ZRMK d. o. o. . Tudi ta projekt je bil potrjen, udeleženci pa so v maju 2018 že pričeli z delom.

 

Sklad je podal pismo o nameri za sodelovanje s pilotno stavbo, kjer se bo izvajala prenova v skladu s skoraj nič-energijskimi in stroškovno optimalnimi smernicami – predmet energetske prenove: “Stanovanjska stavba v Brezno (SI)” (Brezno 87A, Slovenija).

 

Več informacij o projektu na povezavi: https://cordis.europa.eu/project/rcn/213576_en.html

 


Preberite tudi

novice

24. maj 2018

Rezultati izbora najemnikov stanovanj z dne 24.5.2018


Stanovanjski sklad RS je dne 24.5.2018 pred komisijo izvedel izbor najemnikov stanovanj, ki so prijave za najem stanovanj oddali skladno s terminskim planom in sicer v času od 20.4.2018 do vključno 11.5.2018. V izboru je bilo obravnavanih 17 prijav za najem, oddanih je bilo 7 stanovanj, in sicer po eno stanovanje v Kočevju, Miklavžu, Slovenj Gradcu, Kranju, Mariboru, Šmarju pri Jelšah in Ljutomeru.

 

Naslednji krog zbiranja prijav za prosta stanovanja bo potekal od 25.5.2018 do vključno 15.6.2018, naslednji izbor najemnikov pa bo 21.6.2018. Prijavo zainteresirani lahko oddate preko elektronske vloge na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ ali v papirni obliki.


Preberite tudi

novice

26. april 2018

Ponedeljek, 30.4.2018


  • Cenjene stranke,

obveščamo vas, da Stanovanjski skladu RS v ponedeljek, 30.4.2018 zaradi kolektivnega dopusta ne bo posloval.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

 

  • Spoštovani novinarji in novinarke,

obveščamo vas, da Stanovanjski skladu RS v ponedeljek, 30.4.2018 ne bo posloval zaradi kolektivnega dopusta.

Vsa morebitna novinarska vprašanja in zaprosila prejeta z redno pošto, po faksu ali na elektronsko pošto sklada na ta dan, bomo obravnavali, kot da smo jih prejeli na prvi naslednji delovni dan in sicer 3.5.2018 s čemer se šteje, da s 3.5.2018 tudi pričnejo teči roki za odgovor po veljavni zakonodaji.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad


Preberite tudi

novice

24. april 2018

Upamo na mirno rešitev spora v Zelenem gaju


Sporočilo za javnost
torek, 24. april 2018

 

Upamo na mirno rešitev spora v Zelenem gaju

 

Pomočnica direktorja Stanovanjskega sklada RS (SSRS) mag. Mojca Štritof-Brus je izrazila upanje, da se bo odprt sodni spor z etažnimi lastniki in upravnikom v Zelenem gaju rešil po mirni poti. Pojasnila je, da SSRS nima odprtega nobenega sodnega postopka, ki bi bil vezan na projekte, zaključene v zadnjih dvanajstih letih in bi ga sprožili etažni lastniki in upravnik. »Glede reševanja situacije v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, imamo trenutno en sodni postopek vezan na F5.1, ki ga je Sklad sprožil zoper etažne lastnike in upravnika, ki so v nesorazmernem delu neupravičeno vnovčili bančno garancijo za odpravo hipotetičnih napak, ki bi se lahko pokazale v dveletnem jamčevalnem roku na skupnih delih. S tem želimo preprečiti, da bi tamkajšnji upravnik in etažni lastniki neupravičeno porabili denar, ki so ga dobili za hipotetične napake, torej napake na objektu, ki bi lahko potencialno nastale, a do danes niso nastale, zanje pa so vseeno že marca lani vnovčili bančno garancijo na podlagi njihovih izvedenskih mnenj. V SSRS želimo, da ta del denarja vrnejo,« je dejala mag. Mojca Štritof-Brus. Trenutno ima Sklad od 42 lokacij, kjer je prodajal stanovanja, le na treh mestih odprtih šest sodnih postopkov, od katerih je enega sprožil sam. Pet primerov začetih s strani etažnih lastnikov in upravnika je vezanih na stanovanja in objekte, katerih gradnja in prodaja je bila zaključena do leta 2006. Pri ugotavljanju napak je bistveno ugotoviti, ali izhajajo iz gradnje ali iz nedovoljenih posegov v stanovanje. Ugotovljene napake, ki izhajajo iz gradnje, bo sklad odpravil. Vendar sklad ne bo odpravljal hipotetičnih napak, torej tistih, ki se niso zgodile. Za tovrstne napake je tudi nesprejemljiva vnovčitev prevladujočega dela garancije v višini 992.750,20 evrov.

 

»Eden od osnovnih ciljev Stanovanjskega sklada RS je skrb za uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj za vse skupine prebivalstva, torej mlade, družine in starejše. To zagotavljamo z lastnimi investicijskimi projekti in programi za spodbujanje zagotavljanja ponudbe,« je pojasnil direktor SSRS mag. Črtomir Remec in dodal: »Stanovanjski sklad RS se je z letošnjim letom usmeril v zagotavljanje stanovanj za najem, za katerega je po naši oceni povpraševanje zelo visoko. Tega se v Skladu zavedamo, zato je naš cilj v naslednjih projektih v Ljubljani, Kranju, Mariboru in drugih mestih po Sloveniji zagotoviti nova najemna stanovanja za različne skupine prebivalstva.«

 

Stanovanjski sklad RS je v preteklih desetih letih prodajal stanovanja na 42 različnih lokacijah, v 19 različnih mestih, kar nanese 2.850 stanovanj, ki so bila preko razpisov ponujena v javno prodajo po ceni, od 50 do 20 odstotkov nižji od tržne. Največji del stanovanj je bil prodan v Ljubljani, saj so tam največje potrebe, sledil je Maribor, nato sledijo še manjša mesta. Do leta 2020 je cilj SSRS zagotoviti 2.000 novih najemnih stanovanj, do leta 2025 pa glede na leto 2015 potrojiti njihovo število, da bi dosegli naslednjo prelomno stopničko, 10.000 javnih najemnih stanovanj.

Zvočna izjava:

Pomočnica direktorja SSRS mag. Mojca Štritof-Brus o upanju na mirno rešitev spora z etažnimi lastniki in upravnikom.

 

Foto:

Anže Krže, Mediaspeed.

 

Več informacij:

telefonska številka: 01 471 05 07

e-pošta: tajnistvo@ssrs.si


Preberite tudi

novice

19. april 2018

Rezultati izbora najemnikov stanovanj z dne 19.4.2018


Stanovanjski sklad RS je dne 19.4.2018 pred komisijo izvedel izbor najemnikov stanovanj, ki so prijave za najem stanovanj oddali skladno s terminskim planom in sicer v času od 16.3.2018 do vključno 6.4.2018. V izboru je bilo obravnavanih 80 prijav za najem, oddanih pa je bilo 12 stanovanj od 14-ih in sicer 5 v Ljubljani, 3 v Borovnici, 2 v Ribnici ter po 1 stanovanje v Mariboru in Tržiču.

 

Naslednji krog zbiranja prijav za prosta stanovanja bo potekal od 20.4.2018 do vključno 11.5.2018, naslednji izbor najemnikov pa bo 24.5.2018. Prijavo zainteresirani lahko oddate preko elektronske vloge na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ ali v papirni obliki.


Preberite tudi