novice

28. november 2018

Vabilo na dogodek


30.11.2018 ob 11. uri ste vabljeni na sejem  Narava-zdravje na Gospodarsko razstavišče v Ljubljano (Dunajska cesta 18) na dogodek v organizaciji GI ZRMK –  ŽIVI Laboratorij z naslovom Kako zagotoviti zdrave bivalne pogoje in dobro počutje v stavbah po prenovah.

Živi laboratorij je namenjen seznanitvi s problemom t.i. »bolnih stavb«, ki so posledica neustreznih zasnov, nedorečenih projektov, napačno izbranih in / ali vgrajenih materialov, proizvodov, sistemov, tehnologij in naprav, pomanjkljivih in nestrokovnih izvedb ter neupoštevanja spremenjenih zakonitosti zračenja, hlajenja in ogrevanja stavb po prenovah.

Na dogodku se boste seznanili tudi s pomenom globokih oz. celovitih prenov, tehničnih, okoljskih in ostalih vidikih z namenom izboljšanja bivalnih pogojev za zdravje in dobro počutje stanovalcev oz. uporabnikov.

 

Udeležba na dogodku je brezplačna, ker poteka v okviru projekta HAPPEN iz programa Obzorje 2020.

Zaradi učinkovitejše organizacije dogodka so zaželene prijave preko e-pošte

usposabljanje@gi-zrmk.si

 

Vljudno vabljeni!

 

 

Projekt HAPPEN 

Stanovanjski sklad RS od leta 2017 sodeluje z družbo GI ZRMK d. o. o. v mednarodnem projektu na podlagi okvirnega programa EU za raziskave in inovacije, Obzorje 2020  –  pilotni projekt HAPPEN.

Projekt HAPPEN obravnava celovit pristop in platformo za celovito prenovo stanovanjskih stavb v mediteranskem območju. Stanovanjski sklad RS  v projektu sodeluje s pilotno stavbo, kjer se bo izvajala prenova v skladu s skoraj nič-energijskimi in stroškovno optimalnimi smernicami – predmet energetske prenove: “Stanovanjska stavba v Brezno”.

Več informacij o projektu HAPPEN na povezavi: https://cordis.europa.eu/project/rcn/213576_en

 


Preberite tudi

novice

19. november 2018

CEB je Stanovanjskemu skladu RS odobril posojilo za nova najemna stanovanja


Razvojna banka Sveta Evrope (CEB) je 16. novembra 2018 na seji upravnega odbora Stanovanjskemu skladu RS (Sklad) odobrila 50 milijonov evrov posojila za izgradnjo 800 javnih najemnih stanovanj v Ljubljani in Mariboru.

Z odobritvijo vloge se je začel proces za sklenitev posojilne pogodbe, po podpisu katere bo Skladu v prihodnjih letih z dodatnimi finančnimi viri olajšano izvajanje gradenj novih najemnih stanovanj v območjih kjer so potrebe največje.

Sklenitev posojilne pogodbe med CEB in Skladom je predvidena v prvem tromesečju leta 2019.

Stanovanjski sklad RS namerava z izgradnjo 800 novih stanovanjskih enot zmanjšati vrzel pri dostopu do najemnih stanovanj gospodinjstvom v Ljubljani in Mariboru, ki ne morejo dostopati do stanovanja po tržnih pogojih. Prednost za najem stanovanj bodo imele  socialno-ekonomsko ranljive skupine, kot so mlade družine, starejše osebe in mladi do 29. leta starosti.

Poleg osnovnega cilja zagotavljanja stanovanj bo projekt prispeval k povečanju javnega  stanovanjskega fonda v višini do 4% trenutnega obsega vseh stanovanj za javni najem.

Stanovanjski sklad RS je v projekt v katerega je vključil CEB zajel kar tri obsežnejše projekte.

 

  • Izgradnjo najemnih stanovanj v okviru pilotnega projekta Stanovanjska skupnost Gerbičeva v Ljubljani za mlade do tridesetih, kjer načrtuje izgradnjo do 110 stanovanjskih enot, v bližini študentskega bivališča Univerze v Ljubljani v Gerbičevi ulici;

 

  • Izgradnjo najemnih stanovanj za družine z nizkimi do srednje nizkimi dohodki ter deloma tudi najemna oskrbovana stanovanja za starejše. Od tega 498 stanovanjskih enot in servisno-pisarniške stavbe v novi soseski Novo Brdo v Ljubljani, ki bo dopolnila novo sosesko Zeleni Gaj na Brdu in 215 stanovanjskih enot na lokaciji Pod Pekrsko gorco v Mariboru.

 

Vlaganje Sklada v povečanje lastnega najemnega fonda stanovanj je skladno z Nacionalnim stanovanjskim programom za obdobje do leta 2025, Poslovno politiko Sklada za obdobje do 2020 ter Poslovnim in finančnim načrtom Sklada za leti 2019 in 2020.


Preberite tudi

novice

19. november 2018

Najem za mlade – obvestilo o izboru najemnikov z dne 16.11.2018


V okviru Javnega razpisa za oddajo stanovanj –  najem za mlade z dne 1.10.2018, smo dne 16.11.2018 izvedli 2. izbor najemnikov. V druem roku za oddajo prijav smo prejeli eno (1) vlogo za posamični najem. Na podlagi pregleda vloge je bilo oddano stanovanje v Novem mestu (NMB005) – posamični najem.

 

Za najem je na voljo še 5 stanovanj (10 postelj):

 

BOR051 – Borovnica, Ob Borovniščici 10          (2 postelji)

BOR141 – Borovnica, Ob Borovniščici 19          (2 postelji)

KRA044 – Kranj, Savska cesta 18a                    (3 postelje)

KRA112 – Kranj, Savska cesta 18c                    (1 postelja)

NMB001 – Novo mesto, Podbreznik 112            (2 postelji)

 

Nov termin zbiranja prijav je od 19.11. 2018 do 7.12. 2018; izbor bo potekal 14.12.2018.

 

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

novice

15. november 2018

Rezultati izbora najemnikov stanovanj z dne 15.11.2018


Stanovanjski sklad RS je dne 15.11.2018 pred komisijo izvedel izbor najemnikov stanovanj, ki so prijave za najem stanovanj oddali skladno s terminskim planom in sicer v času od 19.10.2018 do vključno 9.11.2018.

V izboru je bilo obravnavanih 20 prijav. Oddanih je bilo 6 stanovanj, in sicer po eno stanovanje v Borovnici in Novem mestu ter po dve stanovanji v Mariboru in Šoštanju.

 

Naslednji krog zbiranja prijav za prosta stanovanja bo potekal od 16.11.2018 do vključno 7.12.2018, naslednji izbor najemnikov pa bo 13.12.2018. Prijavo zainteresirani lahko oddate preko elektronske vloge na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ ali v papirni obliki.


Preberite tudi

novice

09. november 2018

Sodelovanje v mednarodnem projektu CoNZEBs


Fraunhofer IBP

Projekt CoNZEBs – 4. delovni sestanek projektne skupine v Ljubljani

Stanovanjski sklad RS se je z mednarodnim konzorcijem prijavil in v letu 2016 uspel na evropskem razpisu – okvirni program EU za raziskave in inovacije, Obzorje 2020. Iz Slovenije je kot nosilni partner na projektu GI ZRMK d. o. o., sicer pa v projektu sodeluje kar devet uglednih partnerskih organizacij iz Nemčije, Italije, Danske in Slovenije. V nacionalnih skupinah sodelujejo raziskovalne organizacije in predstavniki stanovanjskih skladov ter združenj.

Cilj projekta CoNZEBs, ki se je pričel izvajati v letu 2017 in bo trajal do 2020 je zniževanje investicijskih stroškov skoraj nič-energijskih (večstanovanjskih) stavb (sNES – oziroma angleško: NZEB). V sklopu projekta CoNZEBs partnerji analizirajo, raziskujejo, preučujejo in ocenjujejo niz izvedenih tehnoloških rešitev, ki bodo privedle do znatnega znižanja stroškov in značilnosti novih skoraj nič energijskih stavb. Trenutno je projekt na polovici izvajanja.

V Ljubljani 8. in 9. novembra 2018 poteka 4. delovni sestanek partnerjev – projektne skupine, na katerem je poudarek na pripravi publikacij ugotovitev in prihajajočih zaključkov projekta s katerimi bo končnim uporabnikom sNES in drugim deležnikom pojasnjeno kaj sNES predstavljajo, kaj so prednosti bivanja v njih, kateri miti glede sNES in bivanja v njih ne držijo ter kakšne strokovne ugotovitve bo prinesla raziskovalna primerjava izkušenj štirih držav. Skladno z namenom projekta se strokovnjaki posvečajo tudi iskanju skupnih imenovalcev področja sNES ter iskanju tehničnih rešitev za sedanje in prihodnje obdobje.

V sklopu sestanka so si 8. novembra 2018 udeleženci ogledali tudi stanovanjsko sosesko Zeleni Gaj v Ljubljani, kjer je investitor Stanovanjski sklad RS zgradil več kot 600 stanovanj in jih predal končnim uporabnikom (kupcem in najemnikom) v letih 2015 – 2018.

Posebej pozorno so si udeleženci ogledali Vzorčni objekt F3 v katerem se nahaja 52 stanovanj in 68 parkirnih mest, v njem pa se nahajajo tudi prostori za vrtec. Pozorno so se seznanili z energetskimi rešitvami na projektu, načinom upravljanja ter spremljanja delovanja naprav v objektu, ter nekaterimi tehničnimi rešitvami v posameznih stanovanjih.

Ob tem so si ogledali tudi potek prvih del izgradnje drugega dela soseske, ki se imenuje Novo Brdo in v sklopu katerega bo Sklad do leta 2021 izgradil 500 stanovanj, ki pa bodo namenjena oddaji v najem.

Več informacij o projektu na povezavi: www.conzebs.eu 

Fotografije v galeriji. Vir: Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

novice

02. november 2018

Petek, 2.11.2018


  • Cenjene stranke,

obveščamo vas, da Stanovanjski skladu RS v petek, 2.11.2018 zaradi kolektivnega dopusta ne bo posloval.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

 

  • Spoštovani novinarji in novinarke,

obveščamo vas, da Stanovanjski skladu RS v petek, 2.11.2018 ne bo posloval zaradi kolektivnega dopusta.

Vsa morebitna novinarska vprašanja in zaprosila prejeta z redno pošto, po faksu ali na elektronsko pošto sklada na ta dan, bomo obravnavali, kot da smo jih prejeli na prvi naslednji delovni dan in sicer 5.11.2018 s čemer se šteje, da s 5.11.2018 tudi pričnejo teči roki za odgovor po veljavni zakonodaji.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad


Preberite tudi

novice

25. oktober 2018

V okviru projekta Sobivamo odprta informacijska točka na Stanovanjskem skladu RS


Ministrstvo za okolje in prostor je razširilo mrežo informacijskih točk projekta Sobivamo z novimi lokacijami, med njimi tudi na Stanovanjskem skladu RS.  Zdaj je v okviru projekta po vsej Sloveniji na voljo 17 omenjenih točk. Nove so bile vzpostavljene tam, kjer je povpraševanje po informacijah največje.

V mrežo informiranja so od zdaj tako dodatno vključeni sektor za stanovanja ministrstva za okolje in prostor, direktorat za socialne zadeve ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Stanovanjski sklad RS, dodatne informacijske točke pa bosta ponudila tudi največja slovenska centra dnevnih aktivnosti za starejše – DCA Ljubljana na Kunaverjevi ulici in TOTI DCA na Partizanski cesti v centru Maribora.

Po besedah direktorja Stanovanjskega sklada RS, mag. Črtomirja Remca je »kakovost bivanja starejših precej odvisna od bivalnega okolja. Pri tem je pomembno ustvarjati čim širše možnosti izbire ter prilagodljivost na potrebe, ki se pojavljajo v družbi – tako starejših kot ostalih generacij,« in dodaja: »Varovana stanovanja prilagojena starejšim so sestavni del ponudbe našega sklada in povpraševanje po njih je povsod, kjer gradimo, veliko. Po pogovorih s starejšimi širom Slovenije smo se odločili v večje gradbene projekte vključiti tudi ureditev centra dnevnih aktivnosti za starejše, ki bo stanovalcem omogočal aktivno druženje in sodelovanje v neposredni bližini. Za vse tiste, ki bi želeli svojo lastno nepremičnino – preveliko, predrago ali funkcionalno neprimerno – oddati in se preseliti v ustreznejšo, smo že pristopili k ustanavljanju agencije za nepremičninsko posredovanje, kjer bodo starejši dobili vso potrebno podporo in usmeritve, da bodo njihove odločitve pravno varne.«

Na informacijskih točkah lahko starejši, pa tudi ostali, prejmejo več informacij o kakovostnem bivanju. Na njih so periodično prisotni tudi predstavniki projekta Sobivamo, ki prisluhnejo starejšim, jim osebno predstavijo obstoječe možnosti in rešitve ali prenesejo njihove predloge v prihodnje sistemske rešitve.

Od začetka delovanja projekta aprila letos je informacijske točke obiskalo več kot tisoč starejših, visok obisk beleži tudi virtualna informacijska točka na spletni strani Sobivamo.

 

Povezava do spletne strani projekta Sobivamo:

Info točke še bolj povezale partnerje projekta Sobivamo


Preberite tudi

novice

19. oktober 2018

Najem za mlade – obvestilo o izboru najemnikov z dne 19.10.2018


V okviru Javnega razpisa za oddajo stanovanj –  najem za mlade z dne 1. 10. 2018, smo dne 19. 10. 2018 izvedli 1. izbor najemnikov. V prvem roku za oddajo prijav smo prejeli pet (5) vlog, štiri (4) za posamični najem in eno (1) za skupinski najem. Na podlagi pregleda vlog je bilo oddano stanovanje v Ljubljani (LJP001) – skupinski najem, stanovanje v Idriji (IDR002) – posamični najem ter postelja v stanovanju v Borovnici (BOR141) – posamični najem. Ena vloga je bila zavrnjena.

 

Za najem je na voljo še 6 stanovanj (11 postelj):

 

BOR051 – Borovnica, Ob Borovniščici 10          (2 postelji)

BOR141 – Borovnica, Ob Borovniščici 19          (2 postelji)

KRA044 – Kranj, Savska cesta 18a                    (3 postelje)

KRA112 – Kranj, Savska cesta 18c                    (1 postelja)

NMB001 – Novo mesto, Podbreznik 112            (2 postelji)

NMB005 – Novo mesto, Podbreznik 112            (1 postelja)

 

Nov termin zbiranja prijav je od 22. 10. 2018 do 9. 11. 2018; izbor bo potekal 16. 11. 2018.

 

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

novice

18. oktober 2018

Rezultati izbora najemnikov stanovanj z dne 18.10.2018


Stanovanjski sklad RS je dne 18.10.2018 pred komisijo izvedel izbor najemnikov stanovanj, ki so prijave za najem stanovanj oddali skladno s terminskim planom in sicer v času od 21.9.2018 do vključno 12.10.2018.

V izboru je bilo obravnavanih 35 prijav fizičnih oseb in 1 prijava pravne osebe. Oddanih je bilo 11 stanovanj, in sicer po eno stanovanje v Borovnici, Kočevju, Šoštanju in Vipavi ter sedem stanovanj v Mariboru.

 

Naslednji krog zbiranja prijav za prosta stanovanja bo potekal od 19.10.2018 do vključno 9.11.2018, naslednji izbor najemnikov pa bo 15.11.2018. Prijavo zainteresirani lahko oddate preko elektronske vloge na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ ali v papirni obliki.


Preberite tudi

novice

01. oktober 2018

Javni razpis za oddajo stanovanj – najem za mlade


Sporočamo vam, da je Stanovanjski sklad RS objavil razpis za oddajo stanovanj –  najem za mlade, ki je začel veljati s 1.10.2018. Na voljo so različna stanovanja tako za skupinski kot posamični najem, na različnih lokacijah in sicer:

LJP001 – Ljubljana, Pokopališka 11                (3 postelje)

BOR051 – Borovnica, Ob Borovniščici 10       (2 postelji)

BOR141 – Borovnica, Ob Borovniščici 19       (3 postelje)  

KRA044 – Kranj, Savska cesta 18a                  (3 postelje)

KRA112 – Kranj, Savska cesta 18c                  (1 postelja)

NMB001 – Novo mesto, Podbreznik 112          (2 postelji)

NMB005 – Novo mesto, Podbreznik 112          (1 postelja)

 

Prijave je mogoče oddati od 1.10.2018 do 12.10.2018.

Izbor najemnikov bo 19.10.2018.

Za vse nadaljnje informacije nas lahko v času uradnih ur pokličete na tel: 01/47-10-500 ali obiščete spletno stran Sklada www.ssrs.si.

 

Lepo vas pozdravljamo!

Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi