novice

17. september 2018

Razpis za javno naročilo Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo


Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 14.9.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN004599/2018-B01 (objavljen tudi v EU 2018/S 178-402507, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=274315) objavil razpis za javno naročilo Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo. Oddaja ponudbe je mogoča do 17.10.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/izgradnja-stanovanjske-soseske-novo-brdo/n/498396bc4fd60557ebeff487e62f2e0f

Vabljeni k oddaji ponudbe!


Preberite tudi

novice

17. september 2018

Obisk japonskega profesorja seizmike, prof. dr. Toshimi Kabeyasawe v soseski Zeleni gaj na Brdu


Prof. dr. Toshimi Kabeyasawa s Potresnega raziskovalnega inštituta, Univerze v Tokiu na Japonskem, si je sosesko ogledal na povabilo direktorja Stanovanjskega sklada RS, mag. Črtomirja Remca. Ogledal si je vzorčno hišo, kjer so ga zelo zanimale posamezne inovativne rešitve. Pohvalil je kakovost gradnje celotne soseske.

Profesor je Slovenijo obiskal v okviru predavanja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, z naslovom “Seismic Tests, Analyses and Evaluation of Reinforced Concrete Buildings / Preizkušanje, analiza in ovrednotenje armiranobetonskih stavb pri potresnem vplivu”.

Aktiven je predvsem na področjih:
– študij posledic potresov na terenu (AIJ, Disaster Investigation Committee)
– utrjevanja armiranobetonskih šolskih zgradb
– novogradenj in utrjevanja AB zgradb
– eksperimentov v naravnem merilu na potresnih mizah (NIED, Research WG on the next-generation high seismic performance concrete structures; four ten-story tests).

 

 

 

 

 

 


Preberite tudi

novice

24. avgust 2018

Javni razpis za oddajo stanovanj – najem za mlade


Zainteresirane javnosti obveščamo, da je Stanovanjski sklad RS (v nadaljevanju Sklad) objavil razpis za oddajo stanovanj –  najem za mlade, ki začne veljati s 1.10.2018.

Glede na dejstvo, da se s 30.9.2018 zaključuje pilotni projekt je tako Sklad še naprej omogočil  možnost ugodnega bivanja za mlade na različnih lokacijah po Sloveniji v stanovanjih Sklada in drugih sodelujočih najemodajalcev.

Za vse nadaljnje informacije nas lahko v času uradnih ur pokličete na tel: 01/47-10-500 ali obiščete spletno stran Sklada http://ssrs.si/oddaja/najem-za-mlade/

 

Lepo vas pozdravljamo!

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

novice

23. avgust 2018

Rezultati izbora najemnikov stanovanj z dne 23.8.2018


Stanovanjski sklad RS je dne 23.8.2018 pred komisijo izvedel izbor najemnikov stanovanj, ki so prijave za najem stanovanj oddali skladno s terminskim planom in sicer v času od 20.7.2018 do vključno 10.8.2018.

V izboru je bilo obravnavanih 55 prijav za najem, oddanih je bilo 13 stanovanj, in sicer po eno stanovanje v Ljubljani, Šmarju pri Jelšah, Kočevju, Lendavi, Metliki in Ajdovščini, dve stanovanji v Borovnici in pet stanovanj v Mariboru.

 

Naslednji krog zbiranja prijav za prosta stanovanja bo potekal od 24.8.2018 do vključno 14.9.2018, naslednji izbor najemnikov pa bo 20.9.2018.

Prijavo zainteresirani lahko oddate preko elektronske vloge na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ ali v papirni obliki.


Preberite tudi

novice

09. avgust 2018

Prosta stanovanja in vrstne hiše v Zelenem gaju na Brdu v Ljubljani ponovno na javni dražbi


Obveščamo vas, da je bilo objavljeno besedilo elektronske javne dražbe, št. 6-2018. V ponudbi je še zadnjih deset stanovanj in devet vrstnih hiš v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani.

 

Vabimo vas, da si besedilo preberete na spodnji povezavi:

 

Odprte e-dražbe


Preberite tudi

novice

19. julij 2018

Rezultati izbora najemnikov stanovanj z dne 19.7.2018


Stanovanjski sklad RS je dne 19.7.2018 pred komisijo izvedel izbor najemnikov stanovanj, ki so prijave za najem stanovanj oddali skladno s terminskim planom in sicer v času od 22.6.2018 do vključno 13.7.2018.

V izboru je bilo obravnavanih 22 prijav za najem, oddanih je bilo 6 stanovanj, in sicer po eno stanovanje v Kopru, Kočevju, Brežicah, Šoštanju in dva v Mariboru.

 

Naslednji krog zbiranja prijav za prosta stanovanja bo potekal od 20.7.2018 do vključno 10.8.2018, naslednji izbor najemnikov pa bo 23.8.2018.

Prijavo zainteresirani lahko oddate preko elektronske vloge na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ ali v papirni obliki.


Preberite tudi

novice

17. julij 2018

Začetek del na zemljišču soseske Novo Brdo v Ljubljani


Obvestilo za javnost

torek, 17.7.2018

 

V ponedeljek, 16. 7. 2018, je bilo zakoličeno območje zemljišča, kjer bo zgrajena soseska Novo Brdo v Ljubljani. Na zemljišču v velikosti 4,8 ha bo zgrajeno 18 objektov s 498 stanovanji, od tega 25 oskrbovanimi stanovanji, in 522 parkirnih mest v podzemni garaži pod objekti. Stanovanja bodo velika od 30 do 80 kvadratnih metrov, etažnost objektov pa bo obsegala klet, pritličje, tri nadstropja in teraso.

Začetek izvedbe zemeljskih del in varovanja gradbene jame, Novo Brdo, E2 in E3, je predviden do konca julija. Na podlagi javnega naročila je bil izbran izvajalec del, podjetje Rafael,  d. o. o.

Stanovanjski sklad RS bo v drugi polovici avgusta objavil javno naročilo za gradbena, obrtna in inštalacijska dela: Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop 1: E2 in sklop 2: E3.

Predviden začetek gradnje je oktober 2018, zaključek pa konec 2020.

Nova soseska bo zasnovana tako, da si bodo od severa proti jugu sledili pasovi grajenega ter notranji pasovi za peš poti in kolesarski promet. Večstanovanjski objekti bodo točkovno razporejeni, samostojni in manjših dimenzij (vila bloki), ki se bodo ob Poti Rdečega križa zaključili z vzdolžnimi bloki.

Stanovanjski sklad RS bo v soseski Novo Brdo ponudil višji standard bivanja, saj bodo v njej sobivale različne generacije (mladi, starejši, družine), čemur bodo prilagojeni objekti in stanovanja. Za dobro počutje stanovalcev bo v novi soseski skrbel še vsebinsko raznovrsten javni program (npr. trgovine, storitve, knjižnica …) ter varen odprt zunanji prostor, ki bo prežet z novim zelenim sistemom, otroškimi igrišči in navezavami na obstoječa zelena obroča na vzhodu (Pot spominov in tovarištva) in zahodu (Rožni hrib in športna igrišča Zeleni gaj). V bližini sta priključek na mestno ljubljansko obvoznico in avtocesto.

 

 

 


Preberite tudi

novice

21. junij 2018

Rezultati izbora najemnikov stanovanj z dne 21.6.2018


Stanovanjski sklad RS je dne 21.6.2018 pred komisijo izvedel izbor najemnikov stanovanj, ki so prijave za najem stanovanj oddali skladno s terminskim planom in sicer v času od 25.5.2018 do vključno 15.6.2018.

V izboru je bilo obravnavanih 14 prijav za najem, oddana so bila 4 stanovanja, in sicer po eno stanovanje v Borovnici, Brežicah, Cerknici in Šoštanju.

 

Naslednji krog zbiranja prijav za prosta stanovanja bo potekal od 22.6.2015 do vključno 13.7.2018, naslednji izbor najemnikov pa bo 19.7.2018.

Prijavo zainteresirani lahko oddate preko elektronske vloge na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ ali v papirni obliki.


Preberite tudi

novice

18. junij 2018

Zaključeni dve e-javni dražbi


Na dveh e-javnih dražbah, ki sta bili zaključeni v mesecu juniju 2018, je Stanovanjski sklad RS prodal tri hiše in štiri stanovanja v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, dve hiši v Pivki, dve stanovanji v Trbovljah in še nekaj manjših nepremičnin. Vrednost prodanih nepremičnin skupaj znaša 2.454.190,00 EUR.

V letu 2018 načrtujemo še dve e-javni dražbi, predvidoma v mesecu septembru in novembru.


Preberite tudi

novice

06. junij 2018

Objava razpisa za javno naročilo “ZEMELJSKA DELA IN VAROVANJE GRADBENE JAME, Novo Brdo, E2 in E3”


Lepo vabljeni, da si več o razpisu preberete na:

 

Javna naročila


Preberite tudi