novice

15. marec 2018

Rezultati izbora najemnikov stanovanj z dne 15.3.2018


Stanovanjski sklad RS je dne 15.3.2018 pred komisijo izvedel izbor najemnikov stanovanj, ki so prijave za najem stanovanj oddali skladno s terminskim planom in sicer v času od 16.2.2018 do vključno 10.3.2018. V izboru je bilo obravnavanih 112 prijav za najem, oddanih pa je bilo 13 stanovanj od 16-ih in sicer 5 v Ljubljani, 3 v Borovnici, po 2 v Mariboru in Ribnici ter 1 v Račah pri Mariboru.

 

Naslednji krog zbiranja prijav za prosta stanovanja bo potekal od 16.3.2018 do vključno 6.4.2018, naslednji izbor najemnikov pa bo 19.4.2018. Prijavo zainteresirani lahko oddate preko elektronske vloge na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ ali v papirni obliki.


Preberite tudi

novice

01. marec 2018

Povabilo na Strokovni posvet o kriterijih trajnostne gradnje – sejem DOM 2018


Posvet se bo odvijal v petek, 16. marca 2018, od 10.00 do 14.30, v okviru 57. mednarodnega sejma DOM na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Namenjen je seznanitvi z aktualnimi domačimi in evropskimi prizadevanji za obvladovanje, načrtovanje in naročanje okoljsko sprejemljivejše gradnje.

 

Izkušnje in načrte trajnostne gradnje bo predstavila tudi vodja Investicijskega sektorja Stanovanjskega sklada RS, gospa Sanja Burnazović.

 

Posvet organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, Gradbeni inštitut ZRMK ter Center energetsko učinkovitih rešitev in je namenjen vsem javnim in zasebnim investitorjem, projektantom, proizvajalcem  gradbenih materialov, tehnologij in sistemov, raziskovalcem ter strokovnjakom, ki vas zanima področje trajnostne gradnje.

 

Vljudno vabljeni!

 

 


Preberite tudi

novice

23. februar 2018

Objavljeno je besedilo elektronske javne dražbe za prosta stanovanja in vrstne hiše v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani


Zainteresirano javnost obveščamo, da smo objavili besedilo elektronske javne dražbe za prosta stanovanja in vrstne hiše v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani.

V ponudbi je:

  • 12 stanovanj v objektu F3,
  • 3 stanovanja v funkcionalni enoti F6.1 in
  • 13 vrstnih hiš v funkcionalni enoti F6.2.

Seznam nepremičnin, ki so na elektronski javni dražbi je dostopen na spletni povezavi http://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/.

Na elektronsko javno dražbo lahko kot dražitelji pristopijo subjekti, ki se bodo najkasneje do 4. 4. 2018 do 12.00 ure prijavili na spletnem naslovu https://ssrs.edrazbe.si/ . Ogled nepremičnin bo možen na samih lokacijah v terminih, ki so objavljeni v besedilu elektronske javne dražbe.

Dodatne informacije dobite na e-naslovu ejavnedrazbe@ssrs.si in na tel. št. 031 811 008.

Vabljeni k sodelovanju na dražbi!

 

Lepo vas pozdravljamo,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

novice

15. februar 2018

Rezultati  izbora najemnikov stanovanj z dne 15.2.2018


Stanovanjski sklad RS je dne 15.2.2018 pred komisijo izvedel izbor najemnikov stanovanj, ki so prijave za najem stanovanj oddali skladno s terminskim planom in sicer v času od 12.1.2018 do vključno 10.2.2018.

V izboru je bilo obravnavanih 48 prijav za najem in skupaj oddanih 18 stanovanj in sicer od tega 4 stanovanja na lokacijah v Mariboru, 4 v Borovnici, po 2 v Šoštanju in Vipavi ter po 1 stanovanje v Ajdovščini, Cerknici, Kopru, Ljutomeru, Račah pri Mariboru in Tržiču.

Osveženi seznam razpoložljivih stanovanj si zainteresirani lahko ogledate na http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ od 16.2.2018, predvidoma od 12.00 ure dalje.

Naslednji krog zbiranja prijav za prosta stanovanja bo potekal od 16.2.2018 do vključno 10.3.2018, naslednji izbor najemnikov pa bo 15.3.2018.

Prijavo zainteresirani lahko oddate preko elektronske vloge na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ ali v papirni obliki.

Zainteresirani za ogled stanovanj nam lahko pišete na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.


Preberite tudi

novice

15. februar 2018

Prednosti ugodnega najema stanovanj za nedoločen čas


Glede na veliko povpraševanje po najemu stanovanj Stanovanjskega sklada RS ( v nadaljevanju: Sklada), vam v nadaljevanju podajamo informacije o prednostih ugodnega dolgoročnega najema s stroškovno najemnino*.

 

Sklad želi spremeniti miselnost glede najema stanovanj in s tem spodbujati k večji fleksibilnosti ter z njo povezano mobilnostjo, ki omogoča večji nabor možnosti rešitve stanovanjskega vprašanja posameznika, mladih in družine v določenem življenjskem obdobju.

 

Vizija Sklada je postati učinkovita nacionalna finančno-nepremičninska institucija z vzpostavljenim sistemom produktov za zagotavljanje raznovrstne stanovanjske oskrbe. V vlogi glavnega izvajalca in nosilca stanovanjske politike države želimo poskrbeti za uravnoteženje ponudbe stanovanj na trgu, zagotavljanju lažje dostopnosti do stanovanj, prenavljanju stanovanj v smislu modernih bivanjskih in okoljskih trendov ter spodbujanju prebivalcev k večji stanovanjski mobilnosti.

Le-to omogočamo z:

– dolgoročnim najemom s stroškovno najemnino

– vsa razmerja so vnaprej opredeljena in zagotavljajo varnost in predvidljivost

– lajšanjem načrtovanja stroškov bivanja in neomejeno svobodo preseljevanja

– spoštovanjem najemnikov, katerim so omogočene zakonske pravice in izpolnjevanje njihovih dolžnosti

– različnim trajanjem najema in nemoteno uporabo stanovanja

– urejenim sistemom upravljanja s stanovanji

 

Sklad si bo tako kot do sedaj prizadeval doseči čim nižjo stroškovno najemnino, pri čemer bo končna cena m2 za najem stanovanja in pripadajočih delov lahko določena šele, ko bodo znani vsi investicijski in izvedbeni stroški projekta in sicer pred objavo razpisa za oddajo.

 

Usmeritev nove stanovanjske politike narekuje Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025, ki je eden ključnih dokumentov za reševanje stanovanjske problematike v prihodnje in oblikuje aktivno stanovanjsko politiko.

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/stanovanja/resolucija_o_nacionalnem_stanovanjskem_programu_2015_2025/

Za potrebe uspešne realizacije pa je nujno potrebna pravočasna in ustrezna sprememba stanovanjske in druge relevantne zakonodaje. Iz naših izkušenj izhaja, da je cenovno ugodnih in primernih stanovanj, tako za nakup kot najem, premalo, zaradi česar je Sklad okrepil sodelovanje z ministrstvom, pristojnim za stanovanjske zadeve in drugimi deležniki na področju priprave sprememb stanovanjske zakonodaje in razvoju novih instrumentov in ukrepov.

 

S svojim delovanjem si Sklad prizadeva pomembneje vplivati na slovenski nepremičninski trg in vlaga vse svoje napore za realizacijo dejavnosti, predvidenih po zakonih in zagotavljanje vseh pravic državljanom, s čimer bi jim bilo olajšano reševanje njihovih stanovanjskih vprašanj.

 

O smiselnosti najema stanovanja in vzpostavitvi sistema najemniških stanovanj si lahko preberete tudi na spletni strani Outsider.si:

http://outsider.si/nakup-ali-najem-stanovanja-v-ljubljani/

 

* stroškovna najemnina (za razliko od sofinanciranih neprofitnih najemnin) pokrivajo stroške nabave, upravljanja in vzdrževanja in so nižje od tržnih najemnin na prostem trgu

 

 


Preberite tudi

novice

09. februar 2018

Delovni čas Stanovanjskega sklada RS


Petek, 9.2.2018

  • Cenjene stranke,

obveščamo vas, da Stanovanjski skladu RS v petek, 9.2.2018 zaradi kolektivnega dopusta ne bo posloval.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

 

  • Spoštovani novinarji in novinarke,

obveščamo vas, da Stanovanjski skladu RS v petek, 9.2.2018 ne bo posloval zaradi kolektivnega dopusta.

Vsa morebitna novinarska vprašanja in zaprosila prejeta z redno pošto, po faksu ali na elektronsko pošto sklada na ta dan, bomo obravnavali, kot da smo jih prejeli na prvi naslednji delovni dan in sicer 12.2.2018 s čemer se šteje, da z 12.2.2018 tudi pričnejo teči roki za odgovor po veljavni zakonodaji.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad


Preberite tudi

novice

27. januar 2018

Prosta stanovanja in vrstne hiše v Zelenem gaju na Brdu v Ljubljani februarja na dražbi


Zainteresirane javnosti obveščamo, da bo Stanovanjski sklad RS v mesecu februarju objavil javno dražbo za prosta stanovanja in vrstne hiše v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani.

 

V ponudbi bo 13 stanovanj v objektu F3, 3 stanovanja v funkcionalni enoti F6.1 in 13 vrstnih hiš v funkcionalni enoti F6.2.

 

Stanovanja v objektu F3: V ponudbi bodo večja dvoetažna stanovanja.  Vsakemu stanovanju pripadajo balkon oz. terase, shramba in parkirno mesto v podzemni garaži oz. na nivoju terena.

 

Stanovanja v funkcionalni enoti F6.1: Na voljo bosta dve dvoinpolsobni stanovanji z atrijem ter štirisobni dupleks z veliko teraso. Obema pripada lastna garaža.

 

Vrstne hiše v funkcionalni enoti F6.2:  Vrstne hiše so razporejene v treh sklopih; vsak sklop je sestavljen iz šestih vrstnih hiš. Vsaki vrstni hiši pripada lastna garaža in atrij.

 

Dokumentacija in podrobnejše informacije bodo na voljo na spletni strani http://ssrs.si/javne-drazbe/ in na tel. št. 01 4710 565 in 031 811 008.

 

Vabljeni k sodelovanju na dražbi!

 

Lepo vas pozdravljamo,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

novice

16. januar 2018

Ob 25. obletnici delovanja Stanovanjskega sklada projekti za 2000 novih najemnih stanovanj do leta 2020


V Poslovni politiki od leta 2017 do 2020 smo jasno zastavili cilj zagotoviti 2000 novih najemnih stanovanj, je na zaključni slovesnosti ob 25. obletnici delovanja Stanovanjskega sklada RS (SSRS) dejal njen direktor mag. Črtomir Remec. Glede na rezultate mnogih uspešno zaključenih projektov, kjer so stanovanjske enote v razpisu v trenutku razgrabljene, je po njegovi oceni v Sloveniji še vedno veliko povpraševanje po cenovno dostopnih stanovanjih. Tega se v skladu zavedajo, zato je njihov cilj v naslednjih projektih v Kranju, Mariboru in drugih mestih po Sloveniji zagotoviti še nekoliko nižjo ceno, da si bodo vsi tisti, ki potrebujejo stanovanje, to lahko privoščili. Izpostavil je vizijo sklada, da do leta 2025 za skoraj trikrat povečajo fond najemnih stanovanj. Po njegovih besedah je eden od osnovnih ciljev SSRS kot izvajalca nacionalne stanovanjske politike skrb za uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj za vse skupine prebivalstva, torej mlade, družine in starejše. To sklad zagotavlja z investicijskimi projekti in lokalnimi razpisi.

Več kot 200 gostov sta nagovorila tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.

Ministrica Irena Majcen je izpostavila pomen delovanja sklada in vpliv dobro izvedenih projektov na zagotavljanje ustreznih pogojev za bivanje. »Ustanova, ki že četrt stoletja služi svojemu poslanstvu, si zasluži posebno priznanje,« je prepričana ministrica in v nadaljevanju dejala še, da je ministrstvo za okolje in prostor je pristojno za strateško usmerjanje prostorskega in urbanega razvoja na državni in lokalni ravni. »S stanovanjsko politiko želijo izboljšati dostopnost vseh vrst stanovanj in zagotoviti primerne finančne pomoči tistim, ki stroškov ne zmorejo plačati sami. Ob tem posvečamo veliko pozornosti kakovosti bivanjskih pogojev, usklajenemu razvoju prometnega in poselitvenega omrežja, ki ne krni privlačnosti podeželja. Razvoj stanovanjske politike se mora in se bo nadaljeval,« je strnila ministrica Majcen.

Župan MOL Zoran Janković je izrazil ponos nad dobrim sodelovanjem s SSRS, saj so v tvornem sodelovanju v Ljubljani zagotovili že veliko stanovanjskih enot. Poudaril je, da samo povezovanje med občinami in skladom lahko reši situacijo na področju stanovanjske politike, ki jih je opisal kot pereče. V Ljubljani se to pozna na številu upravičencev do stanovanj, ki se vsako leto povečuje, saj ima MOL zaradi svoje stanovanjske politike velik priliv iz drugih slovenskih občin. Izrazil je prepričanje, da lahko SSRS in občine s skupnimi močmi vsakomur zagotovita kakovostno in relativno poceni bivanje.

Kot je dejala Sanja Burnazović, vodja Investicijskega sektorja na SSRS, Sklad izvaja aktivnosti na lastnih investicijah gradnje večstanovanjskih objektov na različnih lokacijah. Na lokaciji Brdo v Ljubljani je projekt v zaključni fazi. Na ostalih lokacijah: Novo Brdo v Ljubljani, Pod Pekrsko gorco v Mariboru, Ob Savi v Kranju in kot pilotni projekt Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani se izvajajo aktivnosti v različnih fazah razvoja projekta.

Na Brdu v Ljubljani sta decembra 2017 uporabno dovoljenje pridobili 102 novi stanovanjski enoti, takrat je bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za stanovanjsko sosesko Novo Brdo, gradnja 500 novih stanovanj pa se bo začela že letos poleti.

V Mariboru se bo prav tako že letos začela gradnja 350 stanovanj v soseski Pod Pekrsko gorco. Projekt je trenutno v fazi projektiranja in pridobitve gradbenega dovoljenja. Gradnja se bo začela konec letošnjega  leta.

V Kranju bo zraslo do 200 novih stanovanjskih enot soseske Ob Savi. Trenutno je v izdelavi OPPN in ob pogoju, da bo sprejet do konca leta 2018, se bo gradnja začela leta 2019. Vrednost investicije je 25 milijonov evrov.

V Ljubljani se bo proti koncu tega leta začela gradnja do 110 stanovanjskih enot Skupnosti za mlade Gerbičeva, ta projekt je sedaj v fazi projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Poleg novih stanovanjskih sosesk bodo s sredstvi SSRS v višini 30 milijonov evrov v Programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 pridobili do 500 novih najemnih stanovanj. Upravičeni prosilci so lokalne skupnosti, javni nepremičninski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije, trenutno je prejetih 11 vlog za pridobitev do 420 javnih najemnih stanovanj (neprofitna najemna stanovanja).

V Programu sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v letih 2017 do 2020  bo s sredstvi SSRS v višini 15 milijonov evrov pridobljenih do 250 enot, namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb v  domovih za ostarele, oskrbovanih stanovanjih in centrih dnevnega varstva starejših oseb.

Lastna sredstva v višini 15 milijonov evrov pa bo SSRS namenil za nakup  stanovanj, stanovanjskih stavb in zemljišč, primernih za večstanovanjsko gradnjo na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Slavnostnega zaključka ob 25-letnici delovanja SSRS se je udeležilo več 200 obiskovalcev, številni župani in direktorji, praznovanje pa so strnili s koncertom Amadeusblues.com banda.

 

Več informacij:

telefonska številka: 01 471 05 07

 


Preberite tudi

novice

11. januar 2018

Rezultati  izbora najemnikov stanovanj z dne 11.1.2018 


Stanovanjski sklad RS je danes, 11.1.2018, pred komisijo izvedel izbor najemnikov stanovanj, ki so prijave za najem stanovanj oddali skladno s terminskim planom in sicer v času od 15.11.2017 do vključno 15.12.2017. V izboru je bilo obravnavanih 233 prijav za najem, od tega 222 prijav za stanovanja v Ljubljani na Brdu, 5 prijav za stanovanja v Šoštanju, 3 prijave za stanovanje v Kopru, dve prijavi za stanovanje v Borovnici ter ena prijava za stanovanje v Račah pri Mariboru.

 

V izboru je bilo tako skupaj oddanih 109 stanovanj in sicer od tega vseh 102 stanovanj v Ljubljani na Brdu, 4 stanovanja v Šoštanju ter po eno stanovanje v Borovnici, Kopru in Račah pri Mariboru.

 

Naslednji krog zbiranja prijav za prosta stanovanja bo potekal od 12.1.2018 do vključno 10.2.2018, naslednji izbor najemnikov pa bo 15.2.2018. Prijavo zainteresirani lahko oddate preko elektronske vloge na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ ali v papirni obliki. Osveženi seznam razpoložljivih stanovanj si zainteresirani lahko ogledate na http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ od 12.1.2018, predvidoma od 12.00 ure dalje.

 

Zainteresirani za ogled stanovanj nam lahko  pišite na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 

 

 


Preberite tudi

novice

29. december 2017

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad prevzel podjetje Spekter, d.o.o.


Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad je konec decembra 2017 od družbe RTH d.o.o. Trbovlje prevzel Spekter, d.o.o.. Vrednost prenosa 100% poslovnega deleža družbe je 6,8 mio EUR.

Vlada Republike Slovenije je v juniju 2017 izdala sklep o pričetku postopka o prenosu poslovnega deleža s strani družbe RTH d.o.o. Trbovlje na Stanovanjski sklad RS. Pogodba o prenosu poslovnega deleža v družbi Spekter, d.o.o. na Stanovanjski sklad RS je bila sklenjena v začetku oktobra 2017, v novembru je svoje soglasje k pogodbi podala še Vlada Republike Slovenije. Prenos je odobrila tudi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence.

Stanovanjski sklad RS bo v letu 2018 družbo Spekter, d.o.o., njene zaposlene in njeno delovanje najprej podrobneje spoznaval. Po potrebi bo poslovanje prilagodil ter uskladil z lastnim načinom in cilji poslovanja ter z vodstvom oblikoval strateški načrt za prihodnje obdobje. Do izbire novega direktorja bo Spekter d.o.o. še naprej vodil sedanji direktor mag. Stanislav Sotlar.

Nakup podjetja Spekter, d.o.o. je za Stanovanjski sklad RS pomembna pridobitev, ki predstavlja pomemben prispevek k izpolnjevanju ciljev Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 -2025 na področju zagotavljanja najemnih stanovanj in k splošnem izboljšanju upravljanja stanovanj. Prav tako bo Skladu v pomoč pri uresničevanju njegovega poslanstva na področju reševanju občutljive stanovanjske problematike številnih družin in posameznikov na področju Zasavja.

Trbovlje, dne 28.12.2017

Stanovanjski sklad RS in RTH d.o.o. Trbovlje


Preberite tudi