novice

24. avgust 2017

Izbor kupcev po javnem razpisu za prodajo 64 stanovanj in 18 vrstnih hiš v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani objavljenem 17.5.2017


Po Javnem razpisu za prodajo 64 stanovanj in 18 vrstnih hiš v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, ki je bil objavljen dne 17.05.2017, smo v terminu za prvo zbiranje prijav, ki je potekal od 12.6.2017 do 3.8.2017 prejeli 77 prijav za nakup. 

Izbor kupcev rednega dela razpisnega roka je potekal v četrtek 24.8.2017 ob 9. uri pred notarjem in 5-člansko komisijo, naključno izbrano med zainteresiranimi prosilci. Po pregledu, spremembah in dopolnitvah ter pripravi popolnih prijav za izbor je bilo v izbor vključenih 69 prijav.

Od 64 stanovanj in 18 vrstnih hiš je bilo v 1. izboru prodanih 30 stanovanj in 6 vrstnih hiš.

Za nadaljnjo prodajo je prostih 34 stanovanj in 12 vrstnih hiš. Seznam prostih stanovanj bo objavljen na spletni strani Sklada dne 25.08.2017.

Zbiranje prijav za 2. krog bo potekalo od 11.9.2017 – 20.9.2017, izbor kupcev pa bo 28.9.2017. Sklad bo omogočil tudi oglede prostih stanovanj in sicer v terminu od 4.9.2017 – 8.9.2017. Na oglede se lahko zainteresirani prosilci prijavijo preko elektronske pošte ssrsinfo@ssrs.si.

Prednost v prvem nadaljnjem krogu prodaje bodo imeli prosilci, ki so bili na prvem izboru neuspešni, vendar pa morajo še enkrat oddati prijavo in ponovno vplačati znesek za resnost prijave na prvi dan prvega naknadnega razpisnega roka, to je 11.09.2017. V primeru večjega števila tovrstnih prosilcev za posamezno stanovanje bo stanovanje dodeljeno prijavljenemu z najvišjo prioriteto (prioritetnim razredom). Nadalje pa bo kot dodatna prednost upoštevan tudi dan oddaje prijave na pošti oziroma oddaje elektronske prijave ter datum plačila zneska za resnost prijave.


Preberite tudi