novice

15. junij 2016

Nov program za javna najemna stanovanja


Objava programa sofinanciranja zagotavljanja najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad obvešča vse zainteresirane lokalne skupnosti, njihove proračunske sklade, javne nepremičninske sklade in pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1 ter druge subjekte, da je z dnem 10.6.2016 v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 41/2016 in na [spletni strani SSRS](/odprti-javni-pozivi-razpisi-in-programi) objavljen Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020.

Program omogoča sprotne prijave in je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2020. Vse informacije o vsebini in izvajanju programa lahko prosilci dobijo na podlagi pisne prošnje ali osebno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem skladu v Ljubljani, na Poljanski cesti 31, na telefonski številki (01) 47 10 500 ali po elektronski pošti na naslov: sofinanciranje@ssrs.si.
Vabljeni k seznanitvi in prijavi!


Preberite tudi