novice

17. september 2018

Razpis za javno naročilo Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo


Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 14.9.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN004599/2018-B01 (objavljen tudi v EU 2018/S 178-402507, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=274315) objavil razpis za javno naročilo Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo. Oddaja ponudbe je mogoča do 17.10.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/izgradnja-stanovanjske-soseske-novo-brdo/n/498396bc4fd60557ebeff487e62f2e0f

Vabljeni k oddaji ponudbe!

**********

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 30.10.2018 do 10.00 ure.


Preberite tudi