novice

30. maj 2018

Sodelovanje v mednarodnem projektu CoNZEBs


Fraunhofer IBP

Projekt CoNZEBs

Stanovanjski sklad RS se je z mednarodnim konzorcijem prijavil in v letu 2016 uspel na evropskem razpisu – okvirni program EU za raziskave in inovacije, Obzorje 2020. Iz Slovenije je kot nosilni partner na projektu GI ZRMK d. o. o., sicer pa v projektu sodeluje kar devet partnerjev iz Nemčije, Italije, Danske in Slovenije. V nacionalnih skupinah sodelujejo raziskovalne organizacije in predstavniki stanovanjskih skladov ter združenj.

 

Cilj projekta CoNZEBs, ki se je pričel izvajati v letu 2017 in bo trajal do 2020 je zniževanje investicijskih stroškov skoraj nič-energijskih (večstanovanjskih) stavb (sNES – oziroma angleško: NZEB). V sklopu projekta CoNZEBs partnerji analizirajo, raziskujejo, preučujejo in ocenjujejo niz izvedenih tehnoloških rešitev, ki bodo privedle do znatnega znižanja stroškov in značilnosti novih skoraj nič energijskih stavb.

 

  1. in 31. maja 2018 v Kopenhagnu na Danskem poteka že tretji delovni sestanek partnerjev na projektu. Sestanka se udeležujeta tudi predstavnici Stanovanjskega sklada RS.

 

Več informacij o projektu na povezavi: https://www.conzebs.eu/

 

Projekt HAPPEN

 

Sklad je v letu 2017 sodeloval še v prijavi projekta na evropski razpis – okvirni program EU za raziskave in inovacije, Obzorje 2020, in sicer za pilotni projekt HAPPEN. HAPPEN ali celovit pristop in platforma za globoko (celovito) prenovo stanovanjskih stavb v mediteranskem območju. Tudi v tem primeru sodeluje z GI ZRMK d. o. o. . Tudi ta projekt je bil potrjen, udeleženci pa so v maju 2018 že pričeli z delom.

 

Sklad je podal pismo o nameri za sodelovanje s pilotno stavbo, kjer se bo izvajala prenova v skladu s skoraj nič-energijskimi in stroškovno optimalnimi smernicami – predmet energetske prenove: “Stanovanjska stavba v Brezno (SI)” (Brezno 87A, Slovenija).

 

Več informacij o projektu na povezavi: https://cordis.europa.eu/project/rcn/213576_en.html

 


Preberite tudi