novice

29. december 2017

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad prevzel podjetje Spekter, d.o.o.


Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad je konec decembra 2017 od družbe RTH d.o.o. Trbovlje prevzel Spekter, d.o.o.. Vrednost prenosa 100% poslovnega deleža družbe je 6,8 mio EUR.

Vlada Republike Slovenije je v juniju 2017 izdala sklep o pričetku postopka o prenosu poslovnega deleža s strani družbe RTH d.o.o. Trbovlje na Stanovanjski sklad RS. Pogodba o prenosu poslovnega deleža v družbi Spekter, d.o.o. na Stanovanjski sklad RS je bila sklenjena v začetku oktobra 2017, v novembru je svoje soglasje k pogodbi podala še Vlada Republike Slovenije. Prenos je odobrila tudi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence.

Stanovanjski sklad RS bo v letu 2018 družbo Spekter, d.o.o., njene zaposlene in njeno delovanje najprej podrobneje spoznaval. Po potrebi bo poslovanje prilagodil ter uskladil z lastnim načinom in cilji poslovanja ter z vodstvom oblikoval strateški načrt za prihodnje obdobje. Do izbire novega direktorja bo Spekter d.o.o. še naprej vodil sedanji direktor mag. Stanislav Sotlar.

Nakup podjetja Spekter, d.o.o. je za Stanovanjski sklad RS pomembna pridobitev, ki predstavlja pomemben prispevek k izpolnjevanju ciljev Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 -2025 na področju zagotavljanja najemnih stanovanj in k splošnem izboljšanju upravljanja stanovanj. Prav tako bo Skladu v pomoč pri uresničevanju njegovega poslanstva na področju reševanju občutljive stanovanjske problematike številnih družin in posameznikov na področju Zasavja.

Trbovlje, dne 28.12.2017

Stanovanjski sklad RS in RTH d.o.o. Trbovlje


Preberite tudi