novice

03. april 2018

Starejši lahko bivajo bolj kakovostno, živijo bolj povezano in ceneje


Stanovanjski sklad RS kot partner sodeluje pri projektu Sobivamo. 

Preko Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v letih 2017 do 2020 (Uradni list št. 59, z dne 27.10.2017) Stanovanjski sklad RS sofinancira stanovanjske enote za starejše, tako da upravičenim prosilcem dodeli posojilo za zagotavljanje stanovanjskih enot v domovih za starejše osebe, oskrbovanih stanovanjih in centrih dnevnega varstva za starejše osebe in investira skupaj z upravičenimi prosilci v nova oskrbovana stanovanja (t. i. soinvestitorstvo).

Na Program se lahko prijavijo upravičeni prosilci: občine, javni nepremičninski skladi in druge pravne osebe (osebe zasebnega in javnega prava, kot npr.: javni zavodi, pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1, družbe po 96. in 97. členu Zakona o javno zasebnem partnerstvu, zadruge, socialna podjetja,…).

Več o Programu na naši spletni strani:  http://ssrs.si/razpisi/programi/program-za-sofinanciranje-projektov-pridobivanja-oskrbovanih-stanovanj-za-starejse-domov-za-ostarele/

V okviru projekta Sobivamo je MOP skupaj s partnerji projekta v 11-ih mestnih občinah po vsej Sloveniji pripravila dogodke, na katerih je predstavila modele sobivanja, izkušnje in ideje, prav tako pa zbrala odzive zainteresiranih. Vsebinsko podporo projekta nudi spletna stran www.sobivamo.si, razpravo s starejšimi in njihovimi svojci pa MOP spodbuja tudi preko družbenih omrežij. V sklopu projekta Sobivamo bo po Sloveniji v vseh mestnih občinah postavljenih 11 informacijskih točk, na katerih bodo starejši, pa tudi ostali lahko prejeli več informacij o kakovostnem bivanju.

Partnerji projekta so še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter združenja lokalnih skupnosti (Združenje mestnih občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije).

 

Ministrstvo za okolje in prostor bo v prihodnjih tednih skupaj s partnerji projekta Sobivamo odprlo 11 info točk v vseh mestnih občinah v Sloveniji. Te bodo, kot trajna infrastruktura, namenjene starejšim, ki si želijo informacij o možnostih kakovostnejšega bivanja, saj bodo na enem mestu ponujale tovrstne informacije o možnostih kakovostnega bivanja starejših. Starejši so, poleg mladih, skupina, ki potrebuje celostne rešitve in drugačen pristop k postavljanju primernega bivalnega okolja. Partnerji projekta so v preteklih mesecih skozi javno razpravo obravnavali kakovost bivanja starejših, prav tako pa so udeležencem okroglih miz predstavljali možnosti sobivanja.

Ta oblika bivanja, kjer v skupnosti živi več starejših oseb, je v svetu že precej razširjena, v Sloveniji pa je treba zaupanje vanjo šele vzpostaviti. Odzivi na okroglih mizah so potrdili, da starejši potrebujejo nove rešitve za kakovostno bivanje, predvsem za čas bivanja med svojim domom in domom za starejše. Sobivanje več starejših oseb nudi ustrezno kakovost življenja, saj niža življenjske stroške, širi socialno mrežo, odpravlja osamljenost in lajša vsakdanja opravila. Prva info točka bo odprta že prihodnji teden v Kopru.

Ministrstvo za okolje in prostor je, skupaj s partnerji projekta Sobivamo, v zadnjih mesecih obiskalo 11 mestnih občin. Skozi zanimivo javno razpravo o kakovosti bivanja starejših, je bilo razvidno, da se morajo država, institucije in državljani prilagoditi temu, da se slovenska družba stara ter poiskati ustrezne rešitve za kakovostno bivanje starejših. »Skrb za starejše je naloga celotne družbe. V prvem delu projekta smo spregovorili o rešitvah za bolj kakovostno bivanje v starosti ter predvsem prisluhnili ljudem, kaj potrebujejo in kaj jih najbolj pesti v njihovem lokalnem okolju,« je povedala Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor. Dodala je še, da se moramo o starosti in izzivih, ki jih prinaša, odkrito pogovarjati. »Starost je lahko »druga mladost«, vendar se moramo z njo ukvarjati, tako da lahko še pravi čas sprejmemo prave odločitve. Še posebej te, ki so vezane na trenutno in prihodnje bivanje. Mi ljudi informiramo rešitve pa vnašamo v sistemske rešitve, odločitve za spremembe pa morajo sprejeti sami. Dejstvo je, da s sobivanjem starejši lahko bivajo bolj kakovostno ter živijo bolj povezano in ceneje.«

Info točke bo Ministrstvo za okolje in prostor vzpostavilo skupaj z lokalnimi partnerji. »Info točke bodo poleg spletne strani in družbenih omrežij trajna infrastruktura, ki bo starejšim omogočala pridobivanje dodatnih informacij o možnostih sobivanja, zagotavljanja bolj prijaznega bivalnega okolja ali vzpostavljanja sobivalnih skupnosti,« je dejala Vesna Dragan, vodja sektorja za stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor. Predvidoma bodo štirikrat letno na info točki prisotni tudi predstavniki projekta Sobivamo (Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji), ki bodo prisluhnili starejšim, jim osebno predstavili obstoječe možnosti in rešitve za njihove izzive ali prenesli njihove predloge v prihodnje sistemske rešitve. »Info točke bodo postavljene v prostore, ki jih starejši poznajo, jih radi obiskujejo in se v njih dobro počutijo ter v okolja, ki starejšim dajejo občutek varnosti in zaupanja. Oboje je namreč izredno pomembno, ko govorimo o bivanju v tretjem življenjskem obdobju,» je še dodala Vesna Dragan.

Prva info točka bo odprta že 5. aprila, v Kopru, naslednji dan, 6. aprila, pa v Mariboru. Vsa gradiva, informacije o projektu in napovedi info točk, bodo na voljo tudi na spletni strani www.sobivamo.si, ki ostaja osrednje digitalno središče projekta Sobivamo.


Preberite tudi