novice

25. oktober 2018

V okviru projekta Sobivamo odprta informacijska točka na Stanovanjskem skladu RS


Ministrstvo za okolje in prostor je razširilo mrežo informacijskih točk projekta Sobivamo z novimi lokacijami, med njimi tudi na Stanovanjskem skladu RS.  Zdaj je v okviru projekta po vsej Sloveniji na voljo 17 omenjenih točk. Nove so bile vzpostavljene tam, kjer je povpraševanje po informacijah največje.

V mrežo informiranja so od zdaj tako dodatno vključeni sektor za stanovanja ministrstva za okolje in prostor, direktorat za socialne zadeve ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Stanovanjski sklad RS, dodatne informacijske točke pa bosta ponudila tudi največja slovenska centra dnevnih aktivnosti za starejše – DCA Ljubljana na Kunaverjevi ulici in TOTI DCA na Partizanski cesti v centru Maribora.

Po besedah direktorja Stanovanjskega sklada RS, mag. Črtomirja Remca je »kakovost bivanja starejših precej odvisna od bivalnega okolja. Pri tem je pomembno ustvarjati čim širše možnosti izbire ter prilagodljivost na potrebe, ki se pojavljajo v družbi – tako starejših kot ostalih generacij,« in dodaja: »Varovana stanovanja prilagojena starejšim so sestavni del ponudbe našega sklada in povpraševanje po njih je povsod, kjer gradimo, veliko. Po pogovorih s starejšimi širom Slovenije smo se odločili v večje gradbene projekte vključiti tudi ureditev centra dnevnih aktivnosti za starejše, ki bo stanovalcem omogočal aktivno druženje in sodelovanje v neposredni bližini. Za vse tiste, ki bi želeli svojo lastno nepremičnino – preveliko, predrago ali funkcionalno neprimerno – oddati in se preseliti v ustreznejšo, smo že pristopili k ustanavljanju agencije za nepremičninsko posredovanje, kjer bodo starejši dobili vso potrebno podporo in usmeritve, da bodo njihove odločitve pravno varne.«

Na informacijskih točkah lahko starejši, pa tudi ostali, prejmejo več informacij o kakovostnem bivanju. Na njih so periodično prisotni tudi predstavniki projekta Sobivamo, ki prisluhnejo starejšim, jim osebno predstavijo obstoječe možnosti in rešitve ali prenesejo njihove predloge v prihodnje sistemske rešitve.

Od začetka delovanja projekta aprila letos je informacijske točke obiskalo več kot tisoč starejših, visok obisk beleži tudi virtualna informacijska točka na spletni strani Sobivamo.

 

Povezava do spletne strani projekta Sobivamo:

Info točke še bolj povezale partnerje projekta Sobivamo


Preberite tudi