Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

VIZIJA SKLADA JE 4000 NOVIH STANOVANJ DO LETA 2025

26. sep 2017
Sporočilo za medije
Big

Ljubljana, 26. 9. 2017

Sporočilo za medije

Vizija Sklada je 4000 novih stanovanj do leta 2025

Direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec je na novinarski konferenci v prostorih Stanovanjskega centra seznanil novinarje o naslednjih štirih temah:

 1.   Napoved razpisa za oddajo 102 stanovanj v najem v soseski Zeleni gaj, Brdo v Ljubljani
  

  Stanovanjski sklad RS je z začetkom minulega meseca objavil prenovljen Javni razpis za oddajo stanovanj v stroškovni najem. V razpis bo Stanovanjski sklad RS prihodnji mesec poleg obstoječih stanovanj vključil dodatnih 102 stanovanji, zgrajeni v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, za katera bo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, predvidoma v novembru 2017. Gradnja se je že začela in je v zaključni gradbeni fazi. Najemniki se bodo za najem stanovanj lahko prijavili že v novembru, prvi izbor najemnikov bomo izvedli še v letošnjem letu, sklenitve najemnih pogodb in prve vselitve v predmetna stanovanja pa bodo sledile v januarju prihodnjega leta. »S temi 102 stanovanji začenjamo izpolnjevati plan 2000 novih najemnih stanovanj do leta 2020, tako bomo imeli skupaj 650 stroškovno najemnih stanovanj, in če prištejemo še neprofitna stanovanja, se približujemo številki 4000. Naša vizija, če vzamemo 2000 stanovanj do leta 2020, je še dodatnih 2000 stanovanj do leta 2025. Praktično naj bi podvojili fond najemnih stanovanj. To je tudi bistvo stanovanjske politike, da se znatno poveča število javnih najemnih stanovanj,« je še dodatno poudaril direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec.

 2.   Postopki v zvezi z nakupom družbe Spekter, d. o. o.
  

  Vlada RS je Stanovanjskemu skladu RS junija letos naročila, da v sodelovanju s Slovenskim državnim holdingom in Rudnikom Trbovlje-Hrastnik začne postopek za odplačen prenos poslovnega deleža Rudnika Trbovlje-Hrastnik v družbi Spekter, d. o. o., Trbovlje na Stanovanjski sklad RS. Od tedaj so bili s strani Stanovanjskega sklada RS izvedeni postopki pridobitve cenitve družbe Spekter, d. o. o., organizacijski, pravni in finančni skrbni pregled poslovanja družbe, priprave vloge in prilog za prijavo koncentracije na javno agencijo za varstvo konkurence ter pogajanja o ceni in vsebini pogodbe o nakupu poslovnega deleža družbe, z Rudnik Trbovlje-Hrastnik in vodstvom družbe Spekter. Nadzorni svet Stanovanjskega sklada RS, ki je bil z vsemi postopki sprotno seznanjen, je na včerajšnji popoldanski seji podal Stanovanjskemu skladu RS soglasje k sklenitvi Pogodbe o prenosu 100 % poslovnega deleža v družbi Spekter, d. o. o., za pogodbeno ceno v višini največ 6.800.000,00 EUR. Stanovanjski sklad RS je s sklepom in posledično spremenjeno pogodbo že seznanil vodstvi družb Rudnik Trbovlje-Hrastnik in Spekter. Če bo nadzorni svet Rudnika Trbovlje-Hrastnik na seji ta četrtek potrdil ponudbo Sklada je predviden v petek podpis prodajane pogodbe in nakazilo pogodbene kupnine na fiduciarni račun notarja.

 3.   Postopki v zvezi z nakupom zemljišč v Mariboru
  

  Nadzorni svet Stanovanjskega sklada RS je na včerajšnji seji podal Stanovanjskemu skladu RS soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe z DUTB za nakup zemljišč v Mariboru, lokacija Kamenškova (39.140 m2) za prodajno ceno 2.000.000,00 EUR + DDV. Prav tako je sklenil, da Stanovanjski sklad RS lahko poda DUTB-u za nakup zemljišč na lokaciji Veljka Vlahovića v Mariboru (37.036+6.635 m2) izboljšano ponudbo v višini 1.600.000,00 EUR + DDV. O sprejemu ponudbe za Kamenškovo in izboljšani ponudbi za Vlahovićevo smo že obvestili DUTB in pričakujemo njihov odziv.

 4.   Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih od 2017 do 2020 
  

  Nadzorni svet Stanovanjskega sklada RS je na včerajšnji seji sprejel prenovljeni Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe, za obdobje od 2017 do 2020. Program prinaša nekaj novosti, med katerimi naj izpostavimo: – da je za realizacijo programa po novem predvideno 15 milijonov EUR s porabo v letih od 2017 do 2020; – da je dodana možnost sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot, namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb, v okviru centra dnevnega varstva starejših oseb; – da smo dodali nov namen, za kaj je mogoče pridobiti sredstva Sklada, in sicer za obnovo objektov, kjer pa bo s strani Sklada sofinancirana le izvedba investicijskih vzdrževalnih del obstoječega objekta oziroma dela objekta za starejše osebe.

Foto: Saša Despot, Mediaspeed

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En