KRANJ
OB SAVI

V Kranju bo Stanovanjski sklad RS z lastno naložbo v naslednjih letih pridobil do 200 stanovanj, v dveh fazah. Prostorski akt za predmetno lokacijo je v pripravi. Zemljišče bomo razvijali v dveh samostojnih fazah. Z razvojem 1. faze bomo pričeli takoj po sprejemu prostorskega akta, pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje predvidevamo v letu 2019, zaključek gradnje v letu 2021.

Kranj

ŽIVLJENJE V NOVI
URBANI SOSESKI


Stanovanjski sklad RS, javni sklad ima namen v Kranju na južnem delu mesta Kranj na območju med Savsko cesto in reko Savo na zemljiščih velikosti 3,2 ha graditi najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo.

Ob Savi v Kranju poteka izbor pozidave kot podlaga za vložitev OPPN in v primeru sprejetja do jeseni,  je možen začetek gradnje  okoli 200 stanovanj v prvi polovici 2019.

Zemljišče bomo razvijali v dveh samostojnih fazah. Z razvojem 1. faze bomo pričeli takoj po sprejemu prostorskega akta, pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje predvidevamo v letu 2019, zaključek gradnje pa v letu 2021.

 

Opomba: slike so simbolične in predstavljajo variantne rešitve.