LJUBLJANA
NOVO BRDO

Poleg že zgrajene soseske Zeleni Gaj na Brdu v Ljubljani, kjer sta v 4 objektih že na voljo 102 stanovanji za najem, bo do predvidoma 2020 zgrajena druga polovica najemnih stanovanj Novo Brdo s 498 stanovanji Stanovanjskega sklada RS. Skupaj bo zgrajeno 18 večstanovanjskih objektov.

 

Novo Brdo

ŽIVLJENJE V NOVI
URBANI SOSESKI


Stanovanjski sklad RS, javni sklad bo na območju zemljišč predvidene soseske Novo Brdo v velikosti približno 5,5 ha, gradil najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo.

Stanovanjska soseska je predvidena v osrednjem (E2) in južnem delu (E3) obravnavanega območja. Predvideva se izgradnja 498 stanovanj in 522 parkirnih mest v garaži. Gradbeno dovoljenje bo vloženo februarja 2018, OPPN je bil sprejet decembra 2017. Z gradnjo bomo pričeli poleti 2018 in zaključili v letu 2020.

Nova soseska bo zasnovana tako, da si od severa proti jugu sledijo pasovi grajenega in notranji pasovi za peš poti in kolesarski promet. Večstanovanjski objekti bodo točkovno razporejeni, samostojni in manjših dimenzij (vila bloki), ki se ob Poti Rdečega križa zaključijo z vzdolžnimi bloki. V novi soseski bomo ponudili višji standard bivanja, prav tako bodo v njej sobivale različne generacije (mladi, oskrbovana stanovanja), zato bodo objekti in stanovanja temu prilagojeni. Parkiranje za stanovalce bo organizirano v podzemnih garažah. Za dobro počutje stanovalcev bo  v novi soseski  skrbel še vsebinsko raznovrsten javni program (npr. trgovine, storitve, knjižnica,…) ter varen odprti prostor, ki bo prežet z novim zelenim sistemom, otroškimi igrišči  in navezavami na obstoječa zelena obroča na vzhodu (Pot spominov in tovarištva) in zahodu (Rožni hrib in športna igrišča Zeleni gaj). V bližini je priključek na mestno ljubljansko obvoznico in avtocesto.