Javna naročila

Odprta javna naročila

 

  • Razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del zunanjih hodnikov, Ježkova 1-3-5 (objekt F3), Brdo, Ljubljana

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 14.9.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN006370/2018-W01 ( https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=274329 ) objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del zunanjih hodnikov, Ježkova 1-3-5 (objekt F3), Brdo, Ljubljana. Oddaja ponudbe je mogoča do 24.9.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Objave+javnih+naro%C4%8Dil/Aktualna/Posamezno-javno-naroeilo+-ki-mu-rok-za-oddajo-ponudb-se-ni-potekel/t/izvedba-sanacijskih-del-zunanjih-hodnikov-jezkova-135-objekt-f3-brdo-ljubljana/n/c4b0ac358bcfcf01eed45632565a16af

Vabljeni k oddaji ponudbe!

 

 

  • Razpis za javno naročilo Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 14.9.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN004599/2018-B01 (objavljen tudi v EU 2018/S 178-402507, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=274315) objavil razpis za javno naročilo Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo. Oddaja ponudbe je mogoča do 17.10.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/izgradnja-stanovanjske-soseske-novo-brdo/n/498396bc4fd60557ebeff487e62f2e0f

Vabljeni k oddaji ponudbe!

 

 

  • Razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del na dveh pohodnih terasah enega povezovalnega objekta soseske Perovo Kamnik

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 18.9.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN006446/2018-W01 (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=274332) objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del na dveh pohodnih terasah enega povezovalnega objekta soseske Perovo Kamnik. Oddaja ponudbe je mogoča do 25.9.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/izvedba-sanacijskih-del-na-dveh-pohodnih-terasah-enega-povezovalnega-objekta-soseske-perovo-kamnik/n/d73af67773c42d0dcdb4c7755b1afc26

 

Vabljeni k oddaji ponudbe!