Javna naročila

ODPRTA JAVNA NAROČILA:

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 07.01.2019, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN000039/2019-W01 (https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=290247) objavil razpis za javno naročilo male vrednosti za Izvedbo arheoloških raziskav na lokaciji stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco, Maribor. Oddaja ponudbe je mogoča do 15. 01.2019 do 10.00 ure.

 

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/izvedba-arheoloskih-raziskav-na-lokaciji-stanovanjske-soseske-pod-pekrsko-gorco-maribor/n/deaee45defc1b25077bb6075f077dd3b

 

Vabljeni k oddaji ponudbe!