Javna naročila

Odprta javna naročila

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 18.1.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN000283/2018 objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor. Oddaja ponudbe je mogoča do 26.1.2018 do 10.00 ure.

 

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

http://www.praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila/id/670/title/Izvedba+sanacije+terase+%E2%80%93+igri%C5%A1%C4%8Da+na+objektu+Murkova+4%2C+Maribor

 

Vabljeni k oddaji ponudbe!