Javno-zasebno partnerstvo

Javni poziv promotorjem

k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva

“Izgradnja najemnih stanovanj z ustanovitvijo stanovanjske zadruge”