Javni poziv promotorjem – podaljšanje roka

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad je podaljšal rok za postavitev dodatnih vprašanj, in sicer jih lahko naslovite pisno na naslov Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na projekti@ssrs.si do 13.10.2017 do 12.00 ure.

Podaljšan je tudi rok za oddajo vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt »JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO PRI PROJEKTIRANJU IN IZGRADNJI OBJEKTOV, SKLOP 1: LUKOVICA IN SKLOP 2: IVANČNA GORICA«, in sicer vloge sprejemamo do 20.10.2017 do 10.00 ure na vložišču Stanovanjskega sklada RS.

Vabljeni k oddaji promotorske vloge!