Javni poziv promotorjem

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana obvešča vse zainteresirane, da je objavil Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt »JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO PRI PROJEKTIRANJU IN IZGRADNJI OBJEKTOV, SKLOP 1: LUKOVICA IN SKLOP 2: IVANČNA GORICA« – ponovitev.

Morebitna dodatna pojasnila lahko naslovite pisno na naslov Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na projekti@ssrs.si do 28.12.2017 do 12.00 ure.

Vloge sprejemamo do 29.12.2017 do 10.00 ure na vložišču Stanovanjskega sklada RS.

Vabljeni k oddaji promotorske vloge!