Namere za sklenitev

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb drugega odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 1280 v izmeri 590 m2, k. o. 1723 – Vič.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti prodajno pogodbo s kupcem: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1.

 

Datum objave: 23. 4. 2018

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 14. 5. 2018