Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj

Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj, objavljen tudi v Uradnem listu RS, št. 40/2017 in dopolnjen v Uradnem listu RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017.


Pozdravljamo vas na naši spletni stani, kjer si lahko ogledate prenovljen Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj, ki je objavljen tudi v Uradnem listu RS, št. 40/2017 in dopolnjen v Uradnem listu RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017 in z njim povezano dokumentacijo.

Sklad s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj, stanovanjskih stavb in zemljišč, primernih za večstanovanjsko gradnjo, na območju mestnih občin v celotni Sloveniji. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

Vljudno vas vabimo, da nas v primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali nam pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si

Termini komisijskega in nejavnega odpiranja ponudb javnega poziva, so v koledarskem letu 2019 predvideni v sledeči dinamiki:

1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.12.2018 do 21.02.2019 bo potekalo dne 22.02.2019;

2. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 23.02.2019 do 18.04.2019 bo potekalo dne 19.04.2019;

3. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 20.04.2019 do 20.06.2019 bo potekalo dne 21.06.2019;

4. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 22.06.2019 do 22.08.2019 bo potekalo dne 23.08.2019;

5. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 24.08.2019 do 17.10.2019 bo potekalo dne 18.10.2019;

6. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 19.10.2019 do 19.12.2019 bo potekalo dne 20.12.2019.