Zaprta javna naročila

Razpis za javno naročilo Sanacija oz. zamenjava strehe na stanovanjskem objektu Novi trg 6 in 7, Celje

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je skupaj z Nepremičnine Celje d.o.o., na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN007518/2018-W01 (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=281181 ) objavil razpis za javno naročilo Sanacija oz. zamenjava strehe na stanovanjskem objektu Novi trg 6 in 7, Celje. Oddaja ponudbe je mogoča do 19.11.2018 do 9.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/aktualna-javna-narocila-59/

 

Razpis za javno naročilo Sanacija oz. zamenjava strehe na stanovanjskem objektu Novi trg 6 in 7, Celje

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je skupaj z Nepremičnine Celje d.o.o., na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN006886/2018-W01 (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=276865 ) objavil razpis za javno naročilo Sanacija oz. zamenjava strehe na stanovanjskem objektu Novi trg 6 in 7, Celje. Oddaja ponudbe je mogoča do 24.10.2018 do 9.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/aktualna-javna-narocila-59/

 

Razpis za javno naročilo Sanacija podzemne garaže Knobleharjeva 18, Ljubljana

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 16.10.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN007192/2018-W01 (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=278618 ) objavil razpis za javno naročilo Sanacija podzemne garaže Knobleharjeva 18, Ljubljana. Oddaja ponudbe je mogoča do 23.10.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Objave+javnih+naro%C4%8Dil/Aktualna/Posamezno-javno-naroeilo+-ki-mu-rok-za-oddajo-ponudb-se-ni-potekel/t/sanacija-podzemne-garaze-knobleharjeva-18-ljubljana/n/5d2b56cbab0da81b7eace953411adda9

***

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 30.10.2018 do 10.00 ure.

 

Razpis za javno naročilo Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 14.9.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN004599/2018-B01 (objavljen tudi v EU 2018/S 178-402507, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=274315) objavil razpis za javno naročilo Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo. Oddaja ponudbe je mogoča do 17.10.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/izgradnja-stanovanjske-soseske-novo-brdo/n/498396bc4fd60557ebeff487e62f2e0f

***

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 30.10.2018 do 10.00 ure.

 

Razpis za javno naročilo Izvedba nadzora in druge inženirske storitve pri gradnji stanovanjske soseske Novo Brdo, E2 in E3

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 2.10.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN004600/2018-B01 (objavljen tudi v EU 2018/S 191-432090, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=276454) objavil razpis za javno naročilo Izvedba nadzora in druge inženirske storitve pri gradnji stanovanjske soseske Novo Brdo, E2 in E3. Oddaja ponudbe je mogoča do 25.10.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/izvedba-nadzora-in-druge-inzenirske-storitve-pri-gradnji-stanovanjske-soseske-novo-brdo-e2-in-e3/n/59b952627f426354f59003b9e44ae49a

 

Razpis za javno naročilo Sanacija stanovanja B 12 v objektu F3, Brdo, Ljubljana

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 16.10.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN007189/2018-W01 (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=278545 ) objavil razpis za javno naročilo Sanacija stanovanja B 12 v objektu F3, Brdo, Ljubljana. Oddaja ponudbe je mogoča do 23.10.2018 do 12.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Objave+javnih+naro%C4%8Dil/Aktualna/Posamezno-javno-naroeilo+-ki-mu-rok-za-oddajo-ponudb-se-ni-potekel/t/sanacija-stanovanja-b-12-v-objektu-f3-brdo-ljubljana/n/4ea7392bdbb257061970977c3550f7ed

 

Razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade, Ulica Ivane Kobilice 4 (objekt A), Brdo, Ljubljana

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 12.10.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN007088/2018-W01 (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=277646 ) objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade, Ulica Ivane Kobilice 4 (objekt A), Brdo, Ljubljana. Oddaja ponudbe je mogoča do 19.10.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Objave+javnih+naro%C4%8Dil/Aktualna/Posamezno-javno-naroeilo+-ki-mu-rok-za-oddajo-ponudb-se-ni-potekel/t/izvedba-sanacijskih-del-v-zvezi-z-zamakanjem-fasade-ulica-ivane-kobilice-4-objekt-a-brdo-ljubljana/n/f7a467cf856abf3b0e366f7ee6b7ecdb

 

Razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti na strehi objekta Park pod Javorniki 6, v Postojni

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 9.10.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN006981/2018-W01 (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=276519) objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti na strehi objekta Park pod Javorniki 6, v Postojni. Oddaja ponudbe je mogoča do 15.10.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Objave+javnih+naro%C4%8Dil/Aktualna/Posamezno-javno-naroeilo+-ki-mu-rok-za-oddajo-ponudb-se-ni-potekel/t/izvedba-sanacijskih-del-za-odpravo-pomanjkljivosti-na-strehi-objekta-park-pod-javorniki-6-v-postojni/n/1a673cf7decf8d4e8f4a545df2db3ae3

 

Razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade, Ulica Ivane Kobilice 4 (objekt A), Brdo, Ljubljana

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 20.9.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN006524/2018-W01 (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=275002) objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade, Ulica Ivane Kobilice 4 (objekt A), Brdo, Ljubljana. Oddaja ponudbe je mogoča do 28.9.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/izvedba-sanacijskih-del-v-zvezi-z-zamakanjem-fasade-ulica-ivane-kobilice-4-objekt-a-brdo-ljubljana/n/be66bf8c804e66db2f954faccef860c7

 

Razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del na dveh pohodnih terasah enega povezovalnega objekta soseske Perovo Kamnik

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 18.9.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN006446/2018-W01 (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=274332) objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del na dveh pohodnih terasah enega povezovalnega objekta soseske Perovo Kamnik. Oddaja ponudbe je mogoča do 25.9.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/izvedba-sanacijskih-del-na-dveh-pohodnih-terasah-enega-povezovalnega-objekta-soseske-perovo-kamnik/n/d73af67773c42d0dcdb4c7755b1afc26

 

Razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del zunanjih hodnikov, Ježkova 1-3-5 (objekt F3), Brdo, Ljubljana

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 14.9.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN006370/2018-W01 ( https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=274329 ) objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del zunanjih hodnikov, Ježkova 1-3-5 (objekt F3), Brdo, Ljubljana. Oddaja ponudbe je mogoča do 24.9.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Objave+javnih+naro%C4%8Dil/Aktualna/Posamezno-javno-naroeilo+-ki-mu-rok-za-oddajo-ponudb-se-ni-potekel/t/izvedba-sanacijskih-del-zunanjih-hodnikov-jezkova-135-objekt-f3-brdo-ljubljana/n/c4b0ac358bcfcf01eed45632565a16af

 

Pod Pekrsko gorco, maribor – Storitve strokovnega nadzora nad implementacijo BIM modela

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 19.6.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN004075/2018 objavil razpis za javno naročilo Pod Pekrsko gorco, Maribor – Storitve strokovnega nadzora nad implementacijo BIM modela.

Oddaja ponudbe je mogoča do 29.6.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/

 

Zemeljska dela in varovanje gradbene jame, Novo Brdo, E2 in E3.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 31.5.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN002655/2018 (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=258849) objavil razpis za javno naročilo Zemeljska dela in varovanje gradbene jame, Novo Brdo, E2 in E3.

Oddaja ponudbe je mogoča do 15.6.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/zemeljska-dela-in-varovanje-gradbene-jame-novo-brdo-e2-in-e3/n/8c7556b1f91c01c88615472e43208cdf

 

Izdelava projektne dokumentacije za Skupnost za mlade Gerbičeva, Ljubljana.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 29.3.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN0002095/2018 (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=248876) objavil razpis za javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za Skupnost za mlade Gerbičeva, Ljubljana. Oddaja ponudbe je mogoča do 12.4.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

http://www.praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila/id/676/title/Izdelava+projektne+dokumentacije+za+Skupnost+za+mlade+Gerbi%C4%8Deva%2C+Ljubljana

 

Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Pod Pekrsko gorco, Maribor

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 21.2.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN000249/2018 (Objavljen tudi v EU 2018/S 038-083189) objavil razpis za javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Pod Pekrsko gorco, Maribor. Oddaja ponudbe je mogoča do 8.3.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

http://www.praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila/id/673/title/Izdelava+projektne+dokumentacije+za+stanovanjsko+sosesko+Pod+Pekrsko+gorco%2C+Maribor

 

Svetovalne storitve in storitve nadzora nad implementacijo BIM modela, Novo Brdo

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 13.2.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN000832/2018 objavil razpis za javno naročilo Svetovalne storitve in storitve nadzora nad implementacijo BIM modela, Novo Brdo. Oddaja ponudbe je mogoča do 20.2.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

http://www.praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila/id/672/title/Svetovalne+storitve+in+storitve+nadzora+nad+implementacijo+BIM+modela%2C+Novo+Brdo

 

Sanacija terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 18.1.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN000283/2018 objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor. Oddaja ponudbe je mogoča do 26.1.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

http://www.praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila/id/670/title/Izvedba+sanacije+terase+%E2%80%93+igri%C5%A1%C4%8Da+na+objektu+Murkova+4%2C+Maribor

 

Sanacijska dela na nepremičninah (1. sklop) in nadzor (2. sklop)

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 22.1.2018, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN000334/2018 objavil razpis za javno naročilo Sanacijska dela na nepremičninah (1. sklop) in nadzor (2. sklop). Oddaja ponudbe je mogoča do 5.2.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

http://www.praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila/id/671/title/Sanacijska+dela+na+nepremi%C4%8Dninah+%281.+sklop%29+in+nadzor+%282.+sklop%29

 

Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti v poslovno stanovanjskih objektih na Mesarski ulici v Ljubljani

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 22.12.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN010389/2017 objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti v poslovno stanovanjskih objektih na Mesarski ulici v Ljubljani. Oddaja ponudbe je mogoča do 8.1.2018 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: Preator.si

 

Izvedba sanacije podzemne garaže na naslovu Knobleharjeva 18 Ljubljana

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 16.11.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN009615/2017 objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacije podzemne garaže na naslovu Knobleharjeva 18 Ljubljana.

Oddaja ponudbe je mogoča do 30.11.2017 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: povezava. 

 

Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti v poslovno stanovanjskih objektih na Mesarski ulici v Ljubljani

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 8.9.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu http://www.enarocanje.si pod številko JN008033/2017 objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti v poslovno stanovanjskih objektih na Mesarski ulici v Ljubljani. Oddaja ponudbe je mogoča do 20.9.2017 do 10.00 ure. Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: povezava

 

Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 8.9.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu http://www.enarocanje.si pod številko JN008034/2017 objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor. Oddaja ponudbe je mogoča do 18.9.2017 do 10.00 ure. Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: povezava

 

Dobava in montaža opreme za stanovanja

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 17.8.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN007583/2017 objavil razpis za javno naročilo Dobava in montaža opreme za stanovanja. Oddaja ponudbe je mogoča do 31.8.2017 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila

 

Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti v poslovno stanovanjskih objektih na Mesarski ulici v Ljubljani – ponovitev.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 16.8.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN007552/2017 objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti v poslovno stanovanjskih objektih na Mesarski ulici v Ljubljani – ponovitev. Oddaja ponudbe je mogoča do 31.8.2017 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila

 

Izvedba sanacijskih del na treh balkonih stanovanjskega objekta Šentiljska 37 v Mariboru

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 4.8.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN007334/2017 objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del na treh balkonih stanovanjskega objekta Šentiljska 37 v Mariboru. Oddaja ponudbe je mogoča do 21.8.2017 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si

 

Izvedba sanacijskih del za odpravo pomankljivosti v poslovno stanovanjskih objektih na Mesarski ulici v Ljubljani

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 20.6.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN006100/2017 objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti v poslovno stanovanjskih objektih na Mesarski ulici v Ljubljani.

Oddaja ponudbe je mogoča do 6.7.2017 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si

 

Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 21.4.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN003767/2017-W01 (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=203076) objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor. Oddaja ponudbe je mogoča do 16.5.2017 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: povezava

 

Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 31.3.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si objavil razpis za javno naročilo Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov.

Oddaja ponudbe je mogoča do 10.5.2017 do 9.00 ure.

Razpisna dokumentacija:

12.4.2017 – Stanovanjski sklad RS obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je pri javnem naročilu Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov, objavljenem pod št. JN002733/2017-B01 (2017/S 067-126250) podaljšan rok za oddajo zaprosil za posredovanje tehničnega dela razpisne dokumentacije, in sicer do 14.4.2017.

Stanovanjski sklad RS tudi spreminja način dokazovanja 3-letnega pozitivnega čistega poslovnega izida v letih 2013, 2014, 2015, in sicer se namesto dokazila »Ajpes S.BON-1/P oziroma primerljiv obrazec za ponudnike iz tujine (izdelani po standardu Basel II)« predloži danes objavljeno »PRILOGA OBR-20: IZJAVA O POZITIVNEM POSLOVNEM IZKAZU«. S tem se razpisna dokumentacija delno spremeni (Dokazila navedena v : točka 18. b), 4. alineja (str. 13) in točka 10.1 v tabeli na str. 17 v razpisni dokumentaciji Splošni del). Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen s spremembo razpisne dokumentacije.

 

Izvedba sanacijskih del v stanovanju, Ljubljanska cesta 4f, Kamnik Perovo

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 27.3.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN002328/2017-W01 objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del v stanovanju, Ljubljanska cesta 4f, Kamnik Perovo.

Oddaja ponudbe je mogoča do 4.4.2017 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si

 

Sanacijska dela na strehi objekta Dragomelj Niz 2

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 20.3.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN002058/2017-W01 objavil razpis za javno naročilo Sanacijska dela na strehi objekta Dragomelj Niz 2.

Oddaja ponudbe je mogoča do 29.3.2017 do 9.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si

 

Izvedba geološko-geomehanskih in hidrogeoloških preiskav za stanovanjsko sosesko Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252 – funkcionalne enote E1, E2 in E3

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 25.1.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN000516/2017-W01 objavil razpis za javno naročilo Izvedba geološko-geomehanskih in hidrogeoloških preiskav za stanovanjsko sosesko Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252 – funkcionalne enote E1, E2 in E3.

Oddaja ponudbe je mogoča do 9.2.2017 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila

 

Izvedba sanacijskih del na delu objekta Šalara v Kopru vezano na odpravo napak po sodbi sodišča, Dolinska cesta 1 i, j, h, mapi 1 in 7

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 26.1.2017, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN000563/2017-W01 objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del na delu objekta Šalara v Kopru vezano na odpravo napak po sodbi sodišča, Dolinska cesta 1 i, j, h, mapi 1 in 7.

Oddaja ponudbe je mogoča do 17.2.2017 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila

 

Izvedba sanacijskih del na delu poslovno-stanovanjskega objekta in v stanovanju v prvem nadstropju v lasti SSRS, Prosenjakovci 70

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 14.10.2016, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN006325/2016-W01 objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del na delu poslovno-stanovanjskega objekta in v stanovanju v prvem nadstropju v lasti SSRS, Prosenjakovci 70.

Oddaja ponudbe je mogoča do 26.10.2016 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si

 

Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih sanacijskih del v stanovanjih na objektih Ulica Šantlovih 2, 4 in 6 v Novi Gorici

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 28.9.2016, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN005815/2016-W01 objavil razpis za javno naročilo Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih sanacijskih del v stanovanjih na objektih Ulica Šantlovih 2, 4 in 6 v Novi Gorici. Oddaja ponudbe je mogoča do 12.10.2016 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si

 

Izvedba sanacijskih del v dveh stanovanjih, Dolinska cesta 1i, Koper

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 7.9.2016, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN005294/2016-W01 objavil razpis za javno naročilo Izvedba sanacijskih del v dveh stanovanjih, Dolinska cesta 1i, Koper. Oddaja ponudbe je mogoča do 19.9.2016 do 12.00 ure. Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si.

 

Izvajanje storitev pregleda stanja napak po pravnomočni sodbi, izdelava projekta sanacije, popisov del, izvedba gradbenega nadzora ter aktivnosti pooblaščenega inženirja v soseski Novi Dragomelj

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 1.8.2016, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN004311/2016-W01 objavil razpis za javno naročilo Izvajanje storitev pregleda stanja napak po pravnomočni sodbi, izdelava projekta sanacije, popisov del, izvedba gradbenega nadzora ter aktivnosti pooblaščenega inženirja v soseski Novi Dragomelj. Oddaja ponudbe je mogoča do 18.8.2016 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si.

 

Obnova strehe na večstanovanjski stavbi na naslovu Boborova 3 v Ljubljani.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana obveščata vse zainteresirane ponudnike, da sta dne 2.6.2016, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN002114/2016-WO1 objavila razpis za javno naročilo OBNOVA STREHE NA VEČSTANOVANJSKI STAVBI NA NASLOVU BOBOROVA 3 V LJUBLJANI. Oddaja ponudbe je mogoča do 15.6.2016 do 9.00 ure na naslov Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.jssmol.si/razpisi-za-pravne-osebe/

 

Izbira izvajalca za revizijo letnega poročila SSRS 2016 – 2018

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 19.4.2016, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN000450/2016-W01 objavil razpis za javno naročilo Izbira izvajalca za revizijo letnega poročila SSRS 2016 – 2018. Oddaja ponudbe je mogoča do 10.5.2016 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si

 

Sanacija pohodnih teras povezovalnih objektov Ljubljanska c. 4 objekti BC, DE in FG Perovo Kamnik

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 21.3.2016, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) na portalu www.enarocanje.si pod številko NMV1746/2016 objavil razpis za javno naročilo Sanacija pohodnih teras povezovalnih objektov Ljubljanska c. 4 objekti BC, DE in FG Perovo Kamnik. Oddaja ponudbe je mogoča do 5.4.2016 do 10.00 ure. Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: http://www.praetor.si.

 

Storitve cenitve nepremičnin/zemljišč za potrebe Stanovanjskega sklada RS

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 19.10.2015, na podlagi 6. točke 1. odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) objavil razpisno dokumentacijo za javno naročilo »Storitve cenitve nepremičnin/zemljišč za potrebe Stanovanjskega sklada RS«. Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja tu.

 

Izgradnja stanovanjskih objektov E3, E4 in E5, v območju urejanja VS 3/5 Brdo-Ljubljana, funkcijska enota F6

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 14.10.2015, na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2)objavil razpisno dokumentacijo za javno naročilo ‘Izgradnja stanovanjskih objektov E3, E4 in E5, v območju urejanja VS 3/5 Brdo-Ljubljana, funkcijska enota F6’ Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja tu.

 

Odstranitev odpadkov/deponirane zemljine, Brdo-jug, območje urejanja VP 3/2

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 10.9.2015, na podlagi 6. točke 1. odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) objavil razpisno dokumentacijo za javno naročilo: »Odstranitev odpadkov/deponirane zemljine, Brdo-jug, območje urejanja VP 3/2« Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja tu.

 

Storitve upravljanja objektov, pripadajočih zemljišč in pokritih parkirnih mest v soseski Sotočje v Kranju

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 24.7.2015, na podlagi 6. točke 1. odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) objavil razpisno dokumentacijo za javno naročilo »Storitve upravljanja objektov, pripadajočih zemljišč in pokritih parkirnih mest v soseski Sotočje v Kranju«.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja tu.

 

Izgradnja stanovanjskih objektov E1 in E2 v funkcionalni enoti F6, stanovanjska soseska Brdo v Ljubljani

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 24.4.2015, na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) objavil razpisno dokumentacijo za javno naročilo »Izgradnja stanovanjskih objektov E1 in E2 v funkcionalni enoti F6, stanovanjska soseska Brdo v Ljubljani«

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja tu.

 

Gradbeni nadzor in druge inženirske storitve – F2, VS 3/5 Brdo, Ljubljana

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 5.5.2015, na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) objavil razpisno dokumentacijo za javno naročilo »Gradbeni nadzor in druge inženirske storitve – F2, VS 3/5 Brdo, Ljubljana«

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja tu.

 

Izgradnja štirih večstanovanjskih objektov v funkcionalni enoti F2/Brdo

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 30.3.2015, na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) objavil razpisno dokumentacijo za javno naročilo »Izgradnja štirih večstanovanjskih objektov v funkcionalni enoti F2, stanovanjska soseska Brdo v Ljubljani«.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja tu.

 

Sanacija napak na 22 stanovanjskih hišah (Petelinjski hrib – Pivka)

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 23.4.2015, na podlagi 6. točke 1. odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) objavil razpisno dokumentacijo za javno naročilo »Sanacija napak na 22 stanovanjskih hišah (Petelinjski hrib – Pivka)«

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja tu.