Novinarska vprašanja

15. junij 2018

Novinarska vprašanja – Primorske novice

javna dražba stanovanj in parkirnih prostorov v soseski Park pod Javorniki

Spoštovani, v nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vaša vprašanja o javni dražbi stanovanj in parkirnih prostorov v soseski Park pod Javorniki v Postojni.

Odgovori, ki smo vam jih poslali 13.6.2018, so objavljeni na naši spletni strani in dostopni prek povezave http://ssrs.si/ssrs_nv/novinarska-vprasanja-primorske-novice-2/.

Prošnja za dopolnitev odgovora:

Zaradi boljšega razumevanja, prosim za natančnejše pojasnilo, zakaj so predmet prodaje tudi tri stanovanja, katerih lastnik je Sklad oz. zakaj zanje še vedno niste prejeli izbrisne pobotnice. V kolikor trdite, da so stanovanja vaša, da ste zanje plačali celotno kupnino in bi zato morale biti hipoteke iz njih izbrisane, bi bilo smiselno, da se iz te prodaje umaknejo.

Odgovor:

Stanovanjski sklad RS (v nadaljevanju SSRS) je s prodajalcem, družbo Dolenjgrad, sklenil prodajno pogodbo za nakup 27 stanovanj s pripadajočimi shrambami ter 27 parkirnimi mesti v objektu Park pod Javorniki v Postojni. Ker je bilo stanovanja v objektu potrebno dokončati, da bi bila primerna za vselitev, je SSRS prvi obrok kupnine prodajalcu nakazal takoj po podpisu pogodbe. Ko je postalo nedvomno, da prodajalec kljub pozivom in plačanemu prvemu obroku kupnine stanovanj zaradi likvidnostnih težav ne bo mogel dokončati, niti se z banko ne bo uspel dogovoriti za izdajo izbrisnih dovoljenj za izbris hipoteke, je SSRS  odstopil od prodajne pogodbe. Ker Dolenjgrad kupnine zaradi že omenjenih likvidnostnih težav SSRS ni mogel vrniti, se je SSRS s prodajalcem dogovoril, da bo obdržal lastništvo nad tremi stanovanji, pripadajočimi shrambami in parkirnimi mesti. Za ostala stanovanja pa je SSRS pripravil ustrezno dovolilo, na podlagi katerega bi Dolenjgrad spet pridobil lastninsko pravico, ob pogoju, da Dolenjgrad SSRS izroči izbrisna dovoljenja za izbris hipoteke na zadržanih nepremičninah.

Kljub prizadevanjem SSRS, da bi od prodajalca oziroma od banke upnice pridobil ustrezna izbrisna dovoljenja za izbris hipoteke na svojih stanovanjih, se to ni zgodilo. Nad družbo Dolenjgrad je bil uveden stečajni postopek, hipotekarni upnik pa je v izvršilnem postopku predlagal, da se vse nepremičnine v objektu prodajo na javni dražbi. SSRS je sprožil tudi ustrezne postopke, da bi bile nepremičnine v njegovi lasti izvzete iz prodaje, vendar je sodišče pritrdilo hipotekarnemu upniku in dovolilo prodajo vseh nepremičnin. Kot smo vam že v prejšnjem odgovoru pojasnili, izvršilni postopek ni odvisen od lastništva nad nepremičninami, hipotekarni upnik lahko v izvršbi zahteva prodajo vseh s hipoteko obremenjenih nepremičnin, čeprav je lastnik nepremičnin oseba, ki s hipotekarnim upnikom ni v pogodbenem odnosu.

SSRS je terjatev v višini vrednosti plačane kupnine prijavil v stečajnem postopku družbe Dolenjgrad in ta terjatev mu je bila priznana. V kolikšni višini bo SSRS dosegel svoje poplačilo pa je odvisno od vrednosti stečajne mase.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi