Novinarska vprašanja

24. april 2018

Novinarska vprašanja – Časnik Finance

PROJEKT SKUPNOST ZA MLADE GERBIČEVA V LJUBLJANI

Pozdravljeni!

Pri Časniku Finance preverjamo neuradne informacije novih projektih Stanovanjskega sklada.

Zanima nas:

  1. Drži informacija, de je sklad za potrebe gradnje novih stanovanj kupil parcelo v Mestnem logu v Ljubljani, zraven študentskega naselja?

SSRS je predmetno zemljišče pridobil na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnine in sklepa Vlade RS.

 

  1. V kolikor informacija drži, kakšna stanovanja bi gradili?

Na predmetni lokaciji v okviru pilotnega projekta, ki ga izvajamo na podlagi Resolucije Nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2025, bo nastala nova soseska Skupnost za mlade Gerbičeva za pridobitev do 110 stanovanjskih enot namenjenih bivalni osamosvojitvi mladih od 18 do dopolnjenega 29 leta starosti. V objektu je predviden Medgeneracijski center.

 

  1. V kateri fazi je trenutno projekt?

Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja. Z gradnjo nameravamo začeti v začetku leta 2019.

 

  1. Komu bi bila prioritetno namenjena?

Mladim od 18 do dopolnjenega 29 leta starosti.

 

  1. Boste stanovanja prodajali ali oddajali?

Stanovanja so namenjena oddaji v stroškovni najem.

 

  1. Kdaj naj bi se začela gradnja?

Z gradnjo nameravamo začeti v začetku leta 2019.

 

  1. Kdaj naj bi bil projekt zaključen?

Projekt naj bi bil zaključen v letu 2020.

 

Lep pozdrav,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi