Novinarska vprašanja

24. maj 2018

Novinarska vprašanja – Dnevnik

PROJEKT SKUPNOST ZA MLADE GERBIČEVA V LJUBLJANI

Spoštovani, v nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vaša vprašanja:

 

V idejni zasnovi sem videl, da naj bi tu uredili 110 stanovanjskih enot – domnevam, da bo nekaj manjših bivanjskih enot, nekaj pa stanovanjskih. To približno drži?

Pri Skupnosti za mlade Gerbičeva gre večinoma  za manjše stanovanjske enote, in sicer za eno do dve osebi. Nekaj stanovanj pa bo namenjeno več osebam. V soseski je predviden tudi Medgeneracijski center. Gradnja skupnosti je namenjena reševanju stanovanjske problematike mladih med 18 in 29 letom.  Projekt je v fazi projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja.

 

Glede na ostale projekte (recimo Zeleni gaj) predvidevate izjemno nizko ceno GOI, ki ste jim dodali še stroške notranje opreme. Zakaj predvidevate, da bi lahko dosegli ceno 580€ za m2 bruto površine z obvezno notranjo opremo?

Preračunana vrednost investicije oziroma cena GOI dela znaša toliko kot pri soseski Zeleni gaj. Zaradi racionalnejše izvedbe predvidevamo še vključitev opreme v skupnih prostorih.

 

Čez palec naj bi vas ta investicija stala okoli 3 mio. €. Drži?

Drži, GOI dela naj bi znašala okrog tri milijone evrov.

 

Ali glede na to, da naročate PGD in da je zemljišče že vaše, lahko predvidevamo, da bi bil lahko objekt končan še v prihodnjem letu?

Načrtujemo, da se bo gradnja objekta lahko začela graditi naslednje leto, tako bi bil objekt končan v letu 2020.

 

Je v osnovi mišljeno, da bi lahko mladi v tem objektu stanovali do zaključenega 29. leta starosti, torej če bi bili na razpisu izbrani pri 25. letih, bi v njem živeli še štiri leta? Ali lahko sklad izvede razpis, še preden so ti starostni pogoji (oz. ta kategorija) definirani v zakonu?

Pojem stanovanjske skupnosti za mlade žal še ni zakonsko opredeljen, zato je definiranje statusa uporabnikov in možnosti bivanja v taki skupnostih ter pogojev za bivanje v tem trenutku še nemogoče določiti. Seveda si na Skladu želimo, da bi se na naše razpise lahko prijavili vsi mladi, ki so v stanovanjski stiski, saj so prav oni ena izmed pomembnih skupin prebivalstva, za katere delamo. Na Skladu zato pričakujemo, da bodo do zaključka postopkov gradnje in do objave razpisa zakonski okviri postavljeni. Le tako bomo lahko skladno z veljavno zakonodajo in svojimi pogoji poslovanja opredelili razpisne pogoje, ki bodo omogočali transparentno, in enakopravno obravnavo vseh potencialnih prosilcev – mladih. S svojimi projekti tudi sicer kot izvajalec nacionalne stanovanjske politike sledimo svojemu cilju, skrbi za uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj za vse skupine prebivalstva, torej mlade, družine in starejše.

V kolikor zgoraj navedeni zakonodajni okviri ne bodo vzpostavljeni pravočasno, si bomo prizadevali v obstoječih zakonodajnih okvirih pripraviti tak javni razpis za oddajo v najem, ki bo v čim večji meri poskušal zajeti tiste ciljne skupine potencialnih mladih najemnikov, ki jih vključimo glede na smotrnost izvedbe, veljavno zakonodajo in namen projekta.

 

Ali obstaja vsaj približna ocena, koliko naj bi znašala najemnina za stanovanja oz. bivanjske enote po kvadratnem metru? Bi bila primerljiva s trenutno neprofitno najemnino? Ali bližje najemnini v Zelenem gaju?

Cena najema na m2 je odvisna od končne vrednosti investicije, ki v tem trenutku še ni znana, in veljavne zakonodaje na področju določanja najemnin za bivanje v stanovanjih javnih subjektov. Vsekakor si bomo na Skladu prizadevali dosegati nižjo najemnino od obstoječih, da bomo s tem pripomogli k lažjemu reševanju stanovanjske problematike ranljivejših skupin – mladih in mladih družin.

 

Lep pozdrav,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi