Novinarska vprašanja

15. december 2017

Novinarska vprašanja – Finance

NOVOGRADNJE V PRIHODNJEM LETU

Spoštovani,

nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vaša vprašanja:

Koliko novogradenj stanovanj načrtujete na trgu ponuditi prihodnje leto?

V prihodnjem letu načrtujemo začetek gradnje okvirno 500 stanovanj na lokaciji Novo Brdo v Ljubljani.

Katera stanovanja, kdaj jih načrtujete ponuditi in kakšne bodo cene?

Stanovanjski sklad RS skladno s sprejeto Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 in poslovno politiko SSRS do 2020 načrtuje povečanje najemnega fonda stanovanj, zaradi česar Stanovanjski sklad RS v prihodnjem letu ne predvideva objave Javnega razpisa za prodajo stanovanj. Stanovanja na lokaciji Novo Brdo v Ljubljani bodo tako prvenstveno namenjena najemu.

Sicer pa ima Stanovanjski sklad RS na podlagi Javnega razpisa za prodajo z dne 17.5.2017, trenutno v prodaji še 31 stanovanjskih enot funkcionalnih enot F3 in F6, od tega 19 stanovanj in 12 vrstnih hiš. Zadnji izbor kupcev po Javnem razpisu z dne 17.5.2017 bo dne 21.12.2017.

Načrtujete naslednje leto z začetkom gradnje kakšne od stanovanjskih sosesk?

Načrtujemo začetek gradnje stanovanjske soseske Novo Brdo za pridobitev okvirno 500 stanovanj, ki so namenjena javnemu najemu. Predvidoma leta 2020 predaja stanovanj v uporabo.

V Mariboru ima SSRS namen zgraditi 350 do 400 stanovanj. Po nakupu zemljišča v letošnjem letu pričenjamo s pripravo projekta. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja katerega načrtujemo v letu 2018, predvidevamo izgradnjo stanovanj in vselitev do konca leta 2020.

Lep pozdrav, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi