Novinarska vprašanja

12. april 2018

Novinarska vprašanja – Finance

prodaja nepremičnin preko elektronske javne dražbe

Novinarska vprašanja:

v Časniku Finance nas zanima kako se je razpletla prodaja stanovanj in vrstnih hiš v soseski Zeleni gaj na Brdu, ki so bila naprodaj prek elektronske dražbe.

Zanima me:

 

  • Koliko stanovanj in vrstnih hiš in katere so bile prodane? Koliko

varščin je bilo vplačanih in kakšne so bile dosežene izklicna cene.

  • Kako je SSRS zadovoljen z razpletom elektronskih dražb?
  • Kdaj bo prodaja preostalih neprodanih stanovanj? Bodo cene na naslednji dražbi nižje? Če da, za koliko bodo cene nižje?
  • Za katero stanovanje in katero vrstno hišo gre?
  • Kakšna je bila izklicna cena omenjenih dveh nepremičnin? 

Odgovor na novinarska vprašanja:

Na elektronski javni dražbi je bila prodana ena vrstna hiša za katero sta bili izvedeni dve vplačili varščini – cena se je po izvedeni dražbi dvignila za 10.000 EUR oz. 2,5 % glede nad izklicno ceno.

Vplačana je bila tudi ena varščina za stanovanje iz funkcionalne enote 6.1, stranki je bila poslana v podpis prodajna pogodba po izklicni dražbeni ceni.

 

Glede na skupaj doseženo 2/3 realizacijo prodaje vseh dražjih stanovanj in vrstnih hiš  pričakujemo uspešen zaključek prodaje preko e-dražb do konca leta.

Na naslednji dražbi v juniju bodo izklicne cene standardnih atrijskih stanovanj iz funkcionalne enote F6.1 in vrstnih hiš iz funkcionalne enote F6.2  ostale nespremenjene. Izklicne cene dupleks stanovanj v bistveno dražji leseni in pasivni gradnji iz funkcionalne enote F3,  za katera na zadnji dražbi ni bilo dovolj interesa, pa bomo znižali do največ 10 %.

Stanovanje s komercialno oznako L6F010, z ID znakom 1723-10072-4  v izmeri 99,8 m2, uporabne površine 72,1 m2 na naslovu Ljubljana, Ulica Ivane Kobilce 29, skupaj z dovozom na parc. št. 1393/81 v izmeri 23 m2 in atrijem s parc. št. 1393/85 v izmeri 60 m2, lastninskim deležem do 333/10000 na parc. št. 1393/18 (cesta), parc. št. 1393/20 (cesta) in parc. št. 1393/64 (smetarnik) ter lastninskim deležem do 166/5000 na parc. št. 1393/23 (cesta), vse k. o. 1723 – Vič.

Izklicna cena: 284.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 259.360,73 EUR brez 9,5 % DDV-ja). – PRODANO PO IZKLICNI CENI

 

Vrstna hiša s komercialno oznako L6F028 v izmeri 223,7 m2, uporabne površine 131,9 m2 na naslovu Ljubljana, Ulica Ivane Kobilce 34, stoječa na parc. št. 1393/104  k. o. 1723 – Vič, s številko stavbe 1723-10097, skupaj z lastninskim deležem do 1668/10000 na parc. št. 1393/108 (skupno zemljišče), lastninskim deležem do 556/10000 na parc. št. 1334/17 (skupno zemljišče), lastninskim deležem do 334/10000 na parc. št. 1393/18 (cesta), parc. št.1393/20 (cesta) in parc. št. 1393/64 (smetarnik) ter lastninskim deležem do 167/5000 na parc. št. 1393/23 (cesta), vse k. o. 1723 – Vič.

Izklicna cena: 400.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 365.296,80 EUR brez 9,5 % DDV-ja). – PRODANO ZA 410.000,00 EUR, z vključenim DDV-jem.

 

Lep pozdrav,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi