Novinarska vprašanja

30. november 2017

Novinarska vprašanja – Finance

Vprašanja v zvezi z najemom novih stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu

Spoštovani,

Pošiljamo vam odgovore na vaša vprašanja:

Opremljenost stanovanj. Ali bodo stanovanja povsem neopremljena oziroma ali bodo opremljena s kakršnim koli pohištvom, predvsem s kuhinjo?

Stanovanja, ki so v ponudbi glede na strukturo (najmanjša so dvosobna) ne bodo dodatno opremljena, razen sanitarne keramike v kopalnicah, katere pozicija je razvidna iz posameznih objavljenih prikazov stanovanj. Stanovanjski sklad RS oddaja stanovanja in sklepa najemne pogodbe v večini primerov za nedoločen čas zaradi česar ne želeli najemnika omejevati z vnaprejšnjo postavitvijo opreme.

Parkirna mesta. Ali bodo morali najemniki, kljub temu, da nimajo dveh osebnih avtomobilov najeti obe parkirni mesti?

Zaradi urbanističnih pogojev, katere je Stanovanjski sklad RS moral izpolniti kot investitor, vsakemu stanovanju pripadata dve parkirni mesti v kletni etaži. Enota najema je tako stanovanje s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma. Glede na izkušnje in strukturo stanovanj – najmanjše je dvosobno stanovanje je izkazana potreba po parkirnih mestih na tej lokaciji velika.

Ali bodo lahko najeta parkirna mesta oddali kasneje v podjem tretjim osebam?

Predmet najema je celotna enota, torej stanovanje s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma, zato se posameznega parkirnega mesta najemnik ne more oddajati posebej v najem ali podnajem. V kolikor določen najemnik ne bo imel avtomobila, bo parkirna mesta lahko uporabljal za svoje obiskovalce.

Ročnost najemnih pogodb in v kakšnem stanju bodo morali najemniki kasneje predati stanovanja po izselitvi?

Najem stanovanja se lahko izvede za določen čas, ki ne more biti krajši od enega leta ali za nedoločen čas z odpovedno dobo treh mesecev. Po prenehanju najemnega razmerja mora najemnik izročiti lastniku stanovanje v stanju, v kakršnem ga je prevzel, pri čemer se upoštevajo spremembe, nastale pri normalni uporabi stanovanja in tiste, ki jih je najemnik opravil v soglasju z lastnikom. Najemnik je dolžan pred predajo stanovanja lastniku oziroma njegovemu pooblaščencu opraviti vse notranje opleske in stanovanje očistiti ter izročiti prazno oseb in stvari. Najemnik in uporabniki po najemni pogodbi so dolžni ob predaji stanovanja odjaviti stalno oziroma začasno bivališče na naslovu stanovanja, ki je predmet te najemne pogodbe, ter ob primopredaji stanovanja lastniku ali njegovemu pooblaščencu izročiti potrdila o odjavi vseh uporabnikov stanovanja.


Preberite tudi