Novinarska vprašanja

06. april 2018

Novinarska vprašanja – Kanal A

tožba zoper etažne lastnike soseske Zeleni gaj na Brdu

 

Novinarski vprašanji:

zanima me, zakaj je šel Stanovanjski sklad v tožbo zoper stanovalce soseske Brdo, ki so vnovčili bančno garancijo zaradi napak na objektih in zakaj ste se odločili za dvig neprofitnih najemnin?

Odgovor na novinarski vprašanji:

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad se je za tožbo zoper etažne lastnike v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani funkcionalna enota F5.1 in upravnika objektov odločil, ker so etažni lastniki preko upravnika unovčili bančno garancijo za odpravo skritih napak v garancijski dobi v celotnem znesku garancije, za kar po mnenju Sklada nimajo ustrezne podlage.

 

Iz drugega vprašanja ni razvidno na katere odločitve sklada se nanaša in zakaj bi se sklad odločal o dvigu neprofitne najemnine, ki je zakonsko določena. Za spremembo stanovanjskega zakona in ureditve neprofitnih najemnin oz. uvedbo stroškovne najemnine je zadolženo in pristojno Ministrstvo za okolje in prostor RS.

 

Lep pozdrav,

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad


Preberite tudi