Novinarska vprašanja

04. julij 2018

Novinarska vprašanja – Maribor24.si

Projekti SSRS v Mariboru

Pozdravljeni, pišem vam iz osrednjega mariborskega spletnega medija Maribor24.si. Zanima me predvsem v zvezi s prihajajočimi projekti, ki jih ima Stanovanjski sklad RS v načrtih v Mariboru.

Na vaši spletni strani je zaslediti, da se bodo gradila stanovanja na Kamenškovi ter na Ulici Veljka Vlahoviča. Omenjate tudi dvofazni projekt. Za kaj gre pri prvi fazi in za kaj pri drugi? 

Razbrati je moč, da gre v kompleksu na Kamenškovi tudi za posebna stanovanja, ki bodo namenjena starejšim. Je to res?

Ali bo kompleks na Pobrežju morda namenjen kakšnim socialnim stanovanjem ali mlajšim družinam? Koliko stanovanj bo tam na voljo? 

Kako daleč je projekt na Pobrežju? 

Bi lahko posredovali morda kakšne načrte, kako bi naj kompleks izgledal? 

Kdaj bi naj bil kompleks na Pobrežju končan?

Bi lahko morda okvirno govorili višini investicij? 

Hvala za odgovore že vnaprej. 

 

Spoštovani, v nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vaša vprašanja.

 

Stanovanjski sklad RS bo stanovanja, zgrajena z lastnimi načrtovanimi sredstvi, prednostno namenil stroškovnemu najemu, pri čemer so sedanje prednostne kategorije objavljenega razpisa za oddajo stanovanj v stroškovni najem mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine ter mlade osebe do 29. leta starosti. Znotraj teh kategorij imajo prednost prosilci, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje.

 

Pri načrtovanih novogradnjah bomo še naprej zasledovali cilj zagotavljanja zadostnega števila cenovno sprejemljivih kakovostnih stanovanj ranljivejšim skupinam, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja, z dodatno skrbjo za starejšo populacijo z zagotavljanjem oskrbovanih stanovanj in spremljajočih programov. Spodaj podajamo podatke o obeh načrtovanih projektih, za katere ste prosili.

 

Pod Pekrsko gorco:

Stanovanjski sklad RS načrtuje na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) med Kamenškovo in Šarhovo ulico v Mariboru zgraditi stanovanjsko sosesko Pod Pekrsko gorco s 370 stanovanji v dveh etapah. V prvi etapi je predvidenih 210 javnih najemnih stanovanj (od tega 30 oskrbovanih stanovanj v dveh stavbah), v drugi etapi pa 160. V soseski so predvideni tudi drugi programi za starejše, na primer dnevni center aktivnosti. Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije. Izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja prve etape načrtujemo konec letošnjega leta, začetek gradnje v začetku naslednjega leta, zaključek gradnje pa konec 2020. Investicijska vrednost prve etape je 29 milijonov evrov. Za gradnjo druge etape je del zemljišča še v postopku pridobivanja od Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada (JMSS) Maribor, s pripravo projektne dokumentacije za drugo etapo bomo začeli po pridobitvi tega manjkajočega zemljišča.

 

Novo Pobrežje:

V stanovanjski soseski Novo Pobrežje v Mariboru je predvidenih do 450 najemnih stanovanj, od tega bo 60 oskrbovanih stanovanj za starejše. Natančno število stanovanj in objektov bo znano ob zaključku odprtega, enostopenjskega, projektnega natečaja, ki ga za Stanovanjski sklad RS organizira Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Natečaj je bil  1. 6. 2018 objavljen na portalu javnih naročil, rok za oddajo natečajnih rešitev pa je 7. 9. 2018. Po zaključku natečaja bo Stanovanjski sklad RS v letu 2019 pristopil k izdelavi prostorskega akta in projektne dokumentacije. Začetek gradnje je predviden za 2021, dokončanje pa 2022. Ocenjena vrednost investicije Novo Pobrežje je 50 milijonov evrov.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi