Novinarska vprašanja

29. maj 2018

Novinarska vprašanja – Mariborinfo.com

STANOVANJA NA MURKOVI ULICI V MARIBORU

Spoštovani, v nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vaša novinarska vprašanja.

 

Spoštovani, nezadovoljni stanovalci soseske na Murkovi ulici (2, 4 in 6) v Mariboru so se obrnili na naše uredništvo in posredovali fotografije stanja njihove soseske, ki jo uničujejo nekateri objestni stanovalci. Prosimo vas za naslednja pojasnila:

  1. Ste seznanjeni z uničevanjem skupne lastnine (stene, dvigala…) na stanovanjskih blokih na Murkovi ulici?

S problematiko uničevanja skupne lastnine, do česar žal prihaja, smo sprotno seznanjeni. Stanovanjske stavbe na Murkovi so del soseske Poljane, ki zajema tudi stanovanjske objekte na naslovu Preradovičeva ulica. Lastnika stanovanj v soseski sta Stanovanjski sklad RS in Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor.

 

  1. Kako lahko stanovanjski sklad ukrepa zoper tovrstno početje?

Za ureditev razmer si z aktivnimi ukrepi prizadevamo že vrsto let. V preteklem obdobju smo najprej z zunanjimi izvajalci uredili, da izvajanje 24-urnega varovanja, nato pa nekaj časa 12-urno varovanje. Sedaj je vzpostavljeno tehnično varovanje. Aktiven je tudi upravnik objektov, ki si prizadeva za dosledno spoštovanje hišnega reda. Vsekakor pa je največ odvisno od najemnikov samih in njihovega odnosa do bivalnega okolja in lastnine.

 

  1. Ste že kaj ukrepali v zvezi s tem?

Da, zadevo smo poskušali urediti tako s tehničnim varovanjem kot tudi z varnostno službo, podrobnim hišnim redom in večjim angažmajem upravnika objekta ter osveščanjem najemnikov. Zoper enega najemnika je vložen sodni postopek na odpoved najemne pogodbe.

 

Lep pozdrav,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi