Novinarska vprašanja

13. junij 2018

Novinarska vprašanja – Primorske novice

javna dražba stanovanj in parkirnih prostorov v soseski Park pod Javorniki

Spoštovani, v nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vaša vprašanja.

 

Na Okrajnem sodišču v Postojni je v izvršilni zadevi upnika DUTB zoper Dolenjgrad v stečaju in Stanovanjski sklad RS za ponedeljek sklicana javna dražba stanovanj in parkirnih prostorov v soseski Park pod Javorniki. Ko smo pred časom poročali o tej problematiki, ste zaradi vseh okoliščin (spora o lastništvu oziroma nerešenega zemljiškoknjižnega stanja, pri čemer ste prepis 24 stanovanj, za katere je bila pogodba razveljavljena, pogojevali z izbrisnimi pobotnicami za vaša, plačana tri stanovanja) prizadevali za preklic dražbe oziroma ste ji odločno nasprotovali, sploh glede treh stanovanj, ki so vaša last. Izvršba ni smiselna niti z vidika dejstva, da bodo stanovanja predmet stečajne mase.

Kakšen je zdaj status te zadeve, v kateri fazi so vaši pogovori z Dolenjgradom v stečaju in DUTB, zakaj še ni prišlo do dogovora glede lastništva stanovanj in posledično do preklica dražbe?

 

Stanovanjski sklad RS je v zvezi z navedenim postopkom storil vse, kar je bilo v njegovi moči ter uporabil vsa pravna sredstva, da bi prišlo do preklica javne dražbe stanovanj in parkirnih prostorov v soseski Park pod Javorniki, vendar je Višje sodišče v Kopru pritrdilo odločitvi Okrajnega sodišča v Postojni ter dražbo nepremičnin dopustilo. Družba Dolenjgrad je nepremičnine v objektu Park pod Javorniki zastavila kot zavarovanje najetega posojila. Ker družba Dolenjgrad zaradi insolventnosti ni bila sposobna najetega posojila plačati, je upnik vložil izvršilni predlog, na podlagi katerega je prišlo do sodne odredbe za prodajo nepremičnin. Izvršilni postopek poteka neodvisno od lastništva nepremičnin in zastavna pravica hipotekarnega upnika ne preneha s prenosom lastninske pravice. Stanovanjski sklad RS je svojo terjatev z naslova kupnine za tri stanovanjske enote, pripadajoče shrambe in parkirna mesta prijavil v stečajnem postopku družbe Dolenjgrad in ta terjatev mu je bila priznana.

 

Ali so tri oziroma dve vaši stanovanji še vedno oddani v najem? Ste s situacijo seznanili tudi najemnike in kaj jim svetujete?

  

Stanovanja, katerih lastnik je Stanovanjski sklad RS, so oddana v najem, kar je bilo sporočeno Okrajnemu sodišču v Postojni in kar izhaja tudi iz odredbe o prodaji nepremičnin. Najemniki so o odredbi sodišča obveščeni in seznanjeni z dejstvom, da so nepremičnine, ki jih zasedajo, predmet prodaje. Prodaja stanovanja ne povzroči prenehanja najemnega razmerja, lahko pa novi lastnik začne s postopki redne odpovedi najemnega razmerja oziroma sproži ustrezne sodne postopke za izredno odpoved  najemnega razmerja.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi