Novinarska vprašanja

06. junij 2018

Novinarska vprašanja – Radio City

Stanovanjska soseska Novo Pobrežje v Mariboru

Spoštovani,

V nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vaša vprašanja.

 

Zasledili smo, da je v pripravi projekt stanovanjske soseske Novo Pobrežje v Mariboru. Zanima nas:

– koliko stanovanj oz. stanovanjskih blokov bo obsegal?

V stanovanjski soseski Novo Pobrežje v Mariboru je predvidenih do 450 najemnih stanovanj, od tega bo 60 oskrbovanih stanovanj za starejše. Natančno število stanovanj in objektov bo izbrano z odprtim, enostopenjskim, projektnim natečajem, ki ga v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS (v nadaljevanju Sklad) organizira Zbornica za arhitekturo Slovenije. Natečaj je bil dne 5.6.2018 objavljen na portalu javnih naročil, zaključen bo z dnem 14.9.2018.

 

– na kakšni površini se bo gradilo?

Gradnja Stanovanjske soseske Novo Pobrežje v Mariboru je predvidena na območju velikosti približno 4,7 ha.

 

– kakšne velikosti bodo stanovanja?

Stanovanja za najem bodo v velikosti od 40 do 80 m2 neto tlorisne površine (brez balkona/lože in shrambe), oskrbovana stanovanja za starejše pa od 35 do 70 m2 neto tlorisne površine (brez balkona/lože in shrambe).

 

– kdaj naj bi bila stanovanja na razpolago?

Stanovanja bodo na razpolago predvidoma v letu 2022.

 

– bodo to stanovanja za prodajo ali najem?

Sklad skladno s sprejeto Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 in Poslovno politiko SSRS do leta 2020 načrtuje izdatno povečanje najemnega fonda stanovanj. Zato bodo stanovanja, ki jih bo Sklad gradil v Mariboru, prvenstveno namenjena najemu.

 

– kakšne so potrebe po novih stanovanjih v Mariboru?

Potrebe po stanovanjih na tej lokaciji so glede na izkušnje Sklada pri oddaji in glede na dejstvo, da trenutno v Mariboru ni zaslediti večje ponudbe novogradenj, velike.

 

– kdaj predvidoma se bo začela gradnja?

Po zaključku natečaja bo Stanovanjski sklad RS v letu 2019 pristopil k izdelavi prostorskega akta in projektne dokumentacije. Pričetek gradnje stanovanjske soseske Novo Pobrežje v Mariboru je predvidoma v letu 2021.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi