Novinarska vprašanja

19. junij 2018

Novinarska vprašanja – RTV center Maribor

Stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco v Mariboru

Spoštovani,

V nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vaša novinarska vprašanja:

Pošiljam vprašanja, povezana z investicijo Stanovanjskega sklada RS v večstanovanjski objekt v Mariboru. Zanima me, kdaj naj bi se naložba v stanovanjski blok na Kamenškovi v Mariboru začela, koliko stanovanjskih enot bo s to investicijo zagotovljenih, kolikšna je vrednost projekta in kdaj naj bi stanovanja že bila na voljo ter komu (kdo bo v njih dobil novi dom – ali se bodo prodajala, dajala v najem,…)?

V Mariboru razvijamo projekt za pridobitev 370 najemnih stanovanj (od tega 60 oskrbovanih stanovanj za starejše) v soseski Pod Pekrsko gorco. Pridobitev gradbenega dovoljenja in prednostni začetek gradnje 1. faze (210 javnih najemnih stanovanj od tega 30 oskrbovanih stanovanj) predvidevamo naslednje leto, zaključek gradnje pa konec leta 2020. V soseski so predvideni tudi drugi programi za starejše (dnevni center aktivnosti).

Vrednost investicije 1. faze soseske Pod Pekrsko gorco je ocenjena na 28 mio EUR.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi