Novinarska vprašanja

21. maj 2018

Novinarska vprašanja – RTVSLO MMC

ustanovitev javne najemne službe

Pripravljamo članek o projektu Sobivanje, kot je znano pri tem sodeluje tudi SSRS, zato bi vas prosila, če mi lahko odgovorite na nekaj vprašanj.

 

1. Razmišljate o ustanovitvi javnega servisa za nepremičninsko posredovanje najemnih stanovanj starejših občanov. Kako daleč ste z izvedbo te ideje?

V vse svoje lastne projekte v Ljubljani, Mariboru in Kranju smo vključili oskrbovana stanovanja, ki jih bomo starejšim lahko ponudili v zamenjavo za njihova večja stanovanja. Na poziv Ministrstva za okolje in prostor RS smo pri zunanjem izvajalcu naročili tudi študijo s primeri dobre prakse iz tujine in predlogi členov zakona. Svojo notranjo organizacijo in delovanje že tri leta, vse od sprejetja Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25), postopno prilagajamo tej svoji prihodnji dejavnosti, ki jo načrtujemo v okviru delovanja javne najemne službe. Ureditev javne najemne službe v novem Stanovanjskem zakonu predvideva omenjena resolucija.

 

2. Na kakšen način naj bi omenjeni servis deloval?

Servis bo deloval v okviru javne najemne službe, za katero smo na Stanovanjskem skladu RS že uredili prostore pod imenom Stanovanjski center, pričakujemo pa še odobritev dodatnih zaposlitev. O sodelovanju pri zagotavljanju oskrbovanih stanovanj se pogovarjamo tudi z Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja (NS PIZ). Naša prva naloga pa bo vzpostaviti povezavo in pridobiti zaupanje zainteresiranih starejših lastnikov večjih stanovanj, ki si želijo zamenjavo za oskrbovano stanovanje.

 

3. Kakšno vlogo bi pri tem imel stanovanjski sklad?

Naša vloga bo informativna, svetovalna in posredovalna.

 

4. Na katerih področjih bi bilo treba spremeniti zakonodajo, da bi projekt lahko popolnoma zaživel?

Konkreten odgovor na to vprašanje bomo lahko podali na podlagi rezultatov študije, ki smo jo na poziv Ministrstva za okolje in prostor RS naročili pri zunanjem izvajalcu. Poleg primerov dobre prakse iz tujine bo tam podana celovita analiza. V skladu z rezultati bomo predlagali konkretne rešitve za vključitev v predlog Stanovanjskega zakona.

 

Lep pozdrav,

Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi