Novinarska vprašanja

21. december 2017

Novinarsko vprašanje – Dnevnik

VPRAŠANJA GLEDE NAJEMA ZA MLADE

Spoštovani,

v nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša novinarska vprašanja:

  • Kot kažejo vaša obvestila, je sklad v okviru projekta doslej oddajal največ pet stanovanj naenkrat in ima danes ob dveh posteljah v stanovanju v Kranju prostih še sedem od skupno 13 stanovanj v projektu. Čemu in na osnovi česa pripisujete tako majhno zanimanje upravičencev za stanovanja, pri čemer niti ljubljansko stanovanje ni bilo ves čas zasedeno?

Ugotavljamo, da mlade zanima predvsem najem stanovanja v Ljubljani, kjer imajo dostop do vseh potrebnih inštitucij. Stanovanje v Ljubljani je polno zasedeno.

  • Kako odgovarjate na pomisleke, da stanovanja mladim oddajate na napačnih lokacijah? Kako ste izbrali lokacije?

Stanovanja se oddajajo na tistih lokacijah na katerih je imel Sklad v trenutku, ko se je začel izvajati pilotni projekt prosta stanovanja in jih je lahko izvzel iz rednega tržnega najema oz. neprofita, pri čemer so v širšem območju stanovanj tudi izobraževalne ustanove in aktivnosti, v katere so vključeni mladi. Pri izbiri smo upoštevali tudi faktorje za odločanje o bivanju in sicer; značilnosti ciljne skupine – mladi, značilnosti stanovanja, lokacija – namenska raba (prisotnost trgovskih, storitvenih in izobraževalnih ustanov ter industrije oz. delovnih mest, javna infrastruktura – zlasti zelene površine, ambient in okolje), lokacija – socioekonomske značilnosti (vklopljenost v soseske, narodnostna struktura, varnost) in lokacija – transport (dostopnost in privlačnost, značilnosti premikov – ne samo delovnih migracij, prometno omrežje in infrastruktura). Upoštevali smo, da je stanovanjska mobilnost močno povezana z življenjskimi obdobji. Prav tako naj omenimo, da lokacije; Ljubljana z bližnjo Borovnico, Jesenice, Novo mesto, Maribor, Idrija, Kranj po podatkih PROSO spadajo v območja, kjer so potrebe po stanovanjih izkazane.

  • Zakaj menite, da stanovanja niso predraga (predvsem zahtevana varščina)? Kako ste določili njihovo ceno?

Najemnina je prilagojena projektu in v okvirih za določitev neprofitne najemnine.

  • Kako odgovarjate na pomisleke, da projekta Najem za mlade niste dobro skomunicirali in mladi zato sploh ne vedo zanj? Na kakšne načine ste promovirali projekt?

V delovni skupini, ki je pripravljala projekt za mlade so tudi predstavniki dveh organizacij mladih, ki so se zavezali, da bodo izvedli obveščanje mladih preko svojih komunikacijskih »mrež« in medijev. Delovno skupino vodi ministrstvo za okolje in prostor. Sklad projekt redno predstavlja v okviru svojih aktivnosti in na svoji spletni strani.

  • Kdo se v pretežni meri prijavlja na ta razpis: študenti/mladi zaposleni, moški/ženske, kdor prvič rešuje stanovanjsko vprašanje …? katere skupine mladih ta stanovanja zanimajo?

Na razpis so se prijavili tako študenti kot tudi mladi zaposleni. Razmerje med moškimi in ženskami je izenačeno.

  • Nameravate opraviti kakršno koli (vmesno) analizo projekta, ga popravljati oz. preoblikovati? Prosila bi za časovnico, tudi zaključka projekta.

Glede na dejstvo, da se projekt zaključi že septembra 2018 se vmesnih analiz ne bo izvajalo.

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi