Novinarska vprašanja

20. december 2017

Novinarsko vprašanje – Finance

102 NAJEMNI STANOVANJI ZELENI GAJ NA BRDU

Novinarsko vprašanje:

na portalu Financ Gradbeništvo spremljamo razvoj soseske Zeleni gaj. Tokrat bi vas prosili za naslednje podatke:

  • Koliko prijav ste dobili za 102 najemni stanovanji na Brdu?
  • Koliko je bilo prijav za dvosobna stanovanja, trisobna stanovanja, štirisobna stanovanja?
  • Koliko stanovanj po prvem razpisu ne bo dobilo najemnikov: skupaj, dvosobna stanovanja, trisobna stanovanja, štirisobna stanovanja?
  • Za katero stanovanje je prispelo največ prijav in koliko?
  • Koliko znaša najemnina za to stanovanje?
  • Kako bo potekalo sklepanje najemnih pogodb in katere pogoje oziroma zahteve SSRS bodo morali najemniki še izpolniti?
  • Koliko znaša kavcija oziroma varščina, ki jo bodo morali najemniki položiti?
  • Kdaj in v katerih primerih se ta polog vrne najemnikom?
  • Ali se vračilo tudi obrestuje in pod kakšnimi pogoji?
  • Kdaj bo nov poziv za preostala stanovanja, za katera ni bilo zanimanja?

Odgovor na novinarsko vprašanje:

Na Stanovanjski sklad RS smo do današnjega dne (20.12.2017) prejeli 244 prijav za najem stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu. Rok za oddajo prijav se je iztekel 15.12.2017. S prijavami so prosilci izrazili interes za različna stanovanja preko glavnih in dodatnih želja, različne pa so tudi prednostne kategorije prosilcev. Podrobnejših podatkov, ki se nanaša na porazdelitve stanovanj na podlagi prejetih prijav, Stanovanjski sklad RS zaradi potrebnih aktivnosti vezanih na posamezno prejeto prijavo kot so npr.: vnos podatkov iz prijav, pregledovanje s strani strokovnih služb, dopolnjevanje podatkov s strani prosilcev, pred zaprtjem baze in opravljenim izborom ne more posredovati.

Prosilci morajo ob prijavi za najem, kot dokazilo za resnost ponudbe, vplačati znesek v višini 500,00 EUR. Vplačani znesek se izbranemu prosilcu všteje kot del varščine, neizbranim prosilcem pa se vplačani znesek vrne najkasneje v petih delovnih dneh po vsakokratnem izboru. Vračilo se ne obrestuje. Izbrani najemniki bodo morali najkasneje štiri dni pred prevzemom stanovanja plačati varščino v višini 6-ih (šestih) mesečnih obrokov, pri čemer se vplačan znesek ob prijavi v višini 500,00 EUR všteje v omenjeno varščino.

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika potrebna za poplačilo morebitnih odprtih obveznosti iz naslova uporabe stanovanja in morebitno vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja. Vračilo varščine se ne obrestuje.

Najemne pogodbe bodo najemniki sklepali pri izbranih notarjih. Glede samih pogodb SSRS nima dodatnih zahtev, saj bodo najemniki predhodno obveščeni o vseh potrebnih korakih.

Prijave za morebitna prosta stanovanja v soseski Zeleni gaj na Brdu bomo zbirali skladno s terminskim planom, dostopnim na http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/dokumentacija od 12.1.2018 do vključno 10.2.2018.

Lep pozdrav,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi