Novinarska vprašanja

28. junij 2018

Novinarsko vprašanje – Radio Univox Kočevje

oddaja stanovanja v najem v Ribnici

Novinarsko vprašanje:

Spoštovani, na naše uredništvo, Radio Univox Kočevje, se je obrnilo nekaj poslušalcev iz Ribnice, s Prijateljevega trga. V tem naselju je vaš sklad , naslov Prijateljev trg 1, v najem dal trosobno stanovanje v četrtem nadstropju nekomu, ki očitno ne izpolnjuje pogoje razpisa SS, in sicer: ” Prednost pri izboru najemnikov imajo mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine in mlade osebe”. V tem stanovanju namreč
biva pet delavcev , domnevno iz Bosne in Hercegovine, ki so zaposleni na podjetju Riko Ribnica. Ker v oddaji Aktualna vprašanja pripravljamo odgovor poslušalcem, vas naprošam za razlago zgoraj opisanega.

 

Odgovor na novinarsko vprašanje:

Spoštovani, Stanovanjski sklad RS ima v stavbi na naslovu Prijateljev trg 1 v Ribnici šest stanovanjskih enot s pripadajočimi deli. Štiri stanovanjske enote se oddaja preko Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem in so trenutno
zasedene.

Iz vašega vprašanja se žal ne da razbrati, konkretno za katero stanovanje gre, vendar predvidevamo, da govorite o stanovanju, ki ga ima v najemu podjetje. Podjetje je bilo v razpisnem postopku izbrano na podlagi ustrezne prijave in prek ustreznega izbornega postopka.  V tem razpisu je bila to edina prijava, prijavila se ni niti nobena druga fizična oseba niti nobena druga pravna oseba. V izbornem postopku izbrani
najemnik lahko nepremičnino (skladno s pogoji razpisa in veljavnimi Splošnimi pogoji najema) oddaja v podnajem. Najemnik se s podpisom najemne pogodbe izrecno zavezuje, da bo stanovanje uporabljal izključno za stanovanjske potrebe svojega ustanovitelja oziroma ustanoviteljev, zaposlenih, občanov, uporabnikov oziroma pogodbenih partnerjev, s katerimi bo sklenil ustrezno podnajemno pogodbo z izrecnim
upoštevanjem Splošnih pogojev za oddajo stanovanj v najem in pod enakimi pogoji, kot so v osnovni pogodbi.

V razpisu se lahko za najem prijavijo tudi pravne osebe, pri čemer pa imajo morebitne fizične osebe, ki bi se v istem roku prijavile za isto nepremičnino, prednost pred pravnimi. Med prijavljenimi fizičnimi osebami pa se preveri prednostne kategorije, ki ste jih omenili, na podlagi katerih se določi prednost najemnika, na podlagi izpolnjevanja pogojev iz prednostnih kategorij. V primeru, da se prijavi samo ena oseba (fizična ali pravna), prednostnih kategorij ni. V konkretnem primeru je bila pravna oseba edina, ki se je prijavila na razpis, podala je ustrezno prijavo in je bila posledično izbrana.

Menimo, da smo podali ustrezna pojasnila, da najemnik izpolnjuje pogoje razpisa, seveda pa smo na voljo za dodatna pojasnila.

 

Lep pozdrav,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi