Novinarska vprašanja

19. oktober 2017

Novinarsko vprašanje – siol.net

Vprašanja glede prodaje stanovanj na Stanovanjskem skladu RS

Spoštovani, v nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vaša novinarska vprašanja.

Koliko stanovanj od 64 ste prodali in koliko jih je še na voljo?

Preko javnega razpisa je bilo naprodaj 82 stanovanj: 52 stanovanj iz funkcionalne enote vzorčna hiša F3 in 12 stanovanj iz funkcionalne enote F6.1 ter 18 vrstnih hiš iz funkcionalne enote F6.2. Po dveh opravljenih izborih je prodanih 44 stanovanjskih enot (od tega 7 vrstnih hiš), na voljo jih je še 38 (od tega 11 vrstnih hiš), nov izbor kupcev pa bomo izvedli že 26.10.2017.

Kaj sledi s stanovanji, ki jih niste uspeli prodati? Kako ste zadovoljni s povpraševanjem?

S povpraševanjem smo glede na višji cenovni razred in zahtevnejše potencialne kupce zadovoljni in realizacija prodaje sledi našemu planu. Za nakup prostih stanovanj so možni in organizirani ogledi in razpisani termini izborov kupcev. Z oglaševanjem in dodatnimi ogledi želimo k nakupu spodbuditi tudi zahtevnejše kupce, ki do sedaj bodisi niso spremljali ponudbe naših stanovanj ali potrebujejo za tako pomembno odločitev nekoliko daljši čas in zagotovitev ustrezne finančne konstrukcije.

Koliko ste iztržili s prodajo prej omenjenih stanovanj?

Skupna vrednost prodanih stanovanjskih enot znaša 10.414.620 EUR.

Koliko od 18 vrstnih hiš ste prodali? Koliko jih je še na voljo?

Po dveh opravljenih izborih kupcev je prodanih 7 vrstnih hiš, 11 pa jih ostaja v ponudbi za prodajo zainteresiranim kupcem.

Koliko ste iztržili s prodajo vrstnih hiš?

Skupna vrednost prodanih vrstnih hiš zanaša 2.879.700 EUR.

Kaj še načrtujete v Zelenem gaju na Brdu? Koliko stanovanj bo skupno, ko bo končana celotna soseska in katerega leta bo to?

Že v prihodnjem mesecu načrtujemo objavo ponudbe za 102 novi najemni stanovanji v Ljubljani v soseski Zeleni gaj na Brdu, prve vselitve bodo možne že v začetku leta 2018. Najem stanovanja bo možen za nedoločen čas. Prednost pri najemu bodo imele mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom in ostale družine ter mlade osebe. V prihodnjem letu načrtujemo pričetek gradnje 498 najemnih stanovanj v Ljubljani na lokaciji Novo Brdo, ki bodo predvidoma vseljiva leta 2020.

Kakšna stanovanja imate še v načrtu graditi? (lokacijsko, okvirna cena za kvadratni meter in komu bodo namenjena)?

V teku so številne aktivnosti Stanovanjskega sklada RS za zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in pridobivanje zemljišč za gradnjo. Večjo ponudbo novih najemnih stanovanj poleg Ljubljane do leta 2020 načrtujemo tudi v Mariboru. Leta 2020 bo imel Stanovanjski sklad RS v svojem upravljanju okoli 4 tisoč stanovanj, do leta 2025 pa bo ta fond povečal še za dodatnih 2 tisoč stanovanj. Stroškovne najemnine za posamezne lokacije bodo bistveno nižje od tržnih in bodo oblikovane po izgradnji najemnih stanovanj, ki bodo prednostno namenjena ciljnim skupinam Stanovanjskega sklada RS, ki so mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom in ostale družine ter mlade osebe. Z novim ciklom gradenj stanovanj za najem ter z urejeno najemno službo bo Stanovanjski sklad RS sklad prispeval k povečevanju izbire, nižjim najemninam in varnosti najema.


Preberite tudi