Novinarska vprašanja

13. december 2017

Novinarsko vprašanje – STA

VPRAŠANJA GLEDE NOVE SOSESKE V MARIBORU

Pred dnevi je bilo na okrogli mizi na temo stanovanjske problematike v Mariboru rečeno, da nameravate v tem mestu v kratkem zgraditi nova stanovanja.

  • Mi lahko prosim zaupate kaj več informacij o tem projektu. Kaj in kje točno se bo gradilo? Kdaj in pod kakšnimi pogoji bo vseljivo?

Na lokacij med Šarhovo in Kamenškovo ulico, na območju OPPN za del PPE St9 – S stanovanjsko območje ob Šarhovi in Kamenškovi ulici, Maribor ima SSRS namen zgraditi 350 do 400 stanovanj. Po nakupu zemljišča v letošnjem letu pričenjamo s pripravo projekta. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja katerega načrtujemo v letu 2018, predvidevamo izgradnjo stanovanj in vselitev do konca leta 2020.

  • Morda načrtujete še kakšne novogradnje v Mariboru in okoliških občinah?

Z nakupom nepremičnine na območju Pobrežja ob cesti Veljka Vlahoviča v Mariboru SSRS dolgoročno načrtuje še en večji stanovanjski projekt, za realizacijo katerega je potrebno še izdelati občinski prostorski podrobni načrt. Realizacija tega projekta je načrtovana v letih od 2020 do 2025.

  • Kakšne so sicer potrebe na tem območju? Kdaj ste nazadnje dali tu na trg kakšne novogradnje?

Zadnja ponudba 6 stanovanj v stolpnici – Maribor Betnava je bila priključena Javnemu razpisu za oddajo stanovanj dne 23.9.2016. Potrebe po stanovanjih na tej lokaciji so glede na izkušnje Sklada pri oddaji in glede na dejstvo, da trenutno v Mariboru ni zaslediti večje ponudbe novogradenj, velike. Sklad ima trenutno oddanih vseh 83 stanovanj v Mariboru, ki so v stroškovnem najemu.


Preberite tudi