Novinarska vprašanja

06. julij 2018

Novinarsko vprašanje – Večer

predvidena stroškovna najemnina stanovanj SSRS na novih projektih

Spoštovani, sem novinar časopisa Večer, prosil bi za odgovor na naslednje vprašanje; koliko bo predvidoma znašala najemnina za načrtovana stanovanja SSRS v Mariboru na Kamenškovi ter na Ulici Veljka Vlahoviča?

Najlepša hvala za odgovor.

 

Spoštovani, pri načrtovanih novogradnjah Stanovanjski sklad RS zasleduje cilj zagotavljanja zadostnega števila cenovno sprejemljivih kakovostnih stanovanj ranljivejšim skupinam, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja, z dodatno skrbjo za starejšo populacijo z zagotavljanjem oskrbovanih stanovanj in spremljajočih programov. Najemna stanovanja bodo na voljo za dolgoročni najem po stroškovni najemnini. Predvideva se, da bo stroškovna najemnina na celotnem področju Slovenije za nove projekte med 5 in 7 EUR / m2 na mesečni ravni. Končna določitev stroškovne najemnine je v soodvisnosti od stroška izgradnje stanovanjskih objektov na posameznih lokacijah.

Med Kamenškovo in Šarhovo ulico v Mariboru načrtujemo zgraditi stanovanjsko sosesko Pod Pekrsko gorco s 370 stanovanji v dveh etapah. V prvi etapi je predvidenih 210 javnih najemnih stanovanj (od tega 30 oskrbovanih stanovanj v dveh stavbah), v drugi etapi pa 160. V soseski so predvideni tudi drugi programi za starejše, na primer dnevni center aktivnosti.  Začetek gradnje prve etape načrtujemo v začetku leta 2019, zaključek gradnje pa konec 2020. Investicijska vrednost prve etape je 29 milijonov evrov. Za gradnjo druge etape je del zemljišča še v postopku pridobivanja od Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, s pripravo projektne dokumentacije za drugo etapo bomo začeli po pridobitvi tega manjkajočega zemljišča.

V stanovanjski soseski Novo Pobrežje v Mariboru je predvidenih do 450 najemnih stanovanj, od tega bo 60 oskrbovanih stanovanj za starejše. Začetek gradnje je predviden za 2021, dokončanje pa 2022. Ocenjena vrednost investicije Novo Pobrežje je 50 milijonov evrov.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi