Novinarska vprašanja

28. september 2017

Novinarsko vprašanje – Delo (projekti na Gorenjskem)

Projekti Stanovanjskega sklada RS na Gorenjskem

Novinarsko vprašanje:

Spoštovani,

pred časom ste načrtovali tudi novogradnjo na Jesenicah, kjer naj bi na območju TVD Partizan postavili stanovanjski blok. V zvezi s tem me zanima kaj se dogaja s tem projektom ali je še aktualen, katere aktivnosti ste opravili v zadnjem pobdobju in katere še načrtujete?

Hkrati vas še prosim, da navedete še morebitne druge načrte, ki jih imate na Gorenjskem.

 

Odgovor na novinarsko vprašanje:

Spoštovani, pošiljamo vam odgovore na vaša novinarska vprašanja, ki ste nam jih poslali 26.9.2017:

V zvezi z aktivnostmi na zemljiščih v lasti SSRS, ki so v območju OPPN Partizan na Jesenicah vam sporočamo, da je občina Jesenice izvedla javno razgrnitev in javno obravnavo dokumenta OPPN Partizan, občinski svet občine Jesenice pa je dokument potrdil v prvem branju. Stanovanjski sklad RS bo nadaljeval aktivnosti na območju OPPN Partizan, ko bo sprejet prostorski akt. Za več informacij glede poteka sprejema se lahko obrnete na pristojne službe Občine Jesenice.

Na območju Gorenjske je Sklad pristopil k razvoju projekta stanovanjske soseske Ob Savi v Kranju. Pridobljene so tri variantne rešitve, ki so trenutno v fazi dopolnitev, prav tako potekajo na občini aktivnosti glede priprav na komunalno ureditev območja vključno z rekonstrukcijo Savske ceste. S strani Sklada je na Mestno občino Kranj podana pobuda za začetek postopka OPPN (občinski podrobni prostorski načrt).

Lep pozdrav


Preberite tudi