Seznam nepremičnin

kmalu v prodaji
Jesenice, Blejska Dobrava
70.200,00 EUR
Identifikacija: /
Parcelna številka: 1473/1, 1473/3 in parc. št. 1468, vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava
 
Leto izgradnje: /
Vrsta nepremičnine: zemljišče
Kvadratura: 3860/492/2124 m2
Cena: 70.200,00 EUR
Lokacija: 4273 Jesenice, Blejska Dobrava, Blejska Dobrava
Nadstropje/etaža: /
Pošlji povpraševanje

Opis nepremičnine

Zazidana stavbna zemljišča: parc. št. 1473/1 v izmeri 3860 m2, parc. št. 1473/3 v izmeri 492 m2 in parc. št. 1468 v izmeri 2124 m2, vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava. Na nepremičninah je vknjižena neprava stvarna služnost, in sicer: brezplačna služnostna pravica uporabe zemljišča v korist Športnega društva Lipce, Lipce 66.

Nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena celota po izklicni ceni: 70.200,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Odprte e-dražbe