Seznam nepremičnin

Na javni dražbi
Kungota, Ciringa
10.400,00 EUR
Identifikacija: 587-104-4
Parcelna številka: /
 
Leto izgradnje: 1900
Vrsta nepremičnine: stanovanje
Kvadratura: 37,30 m2
Cena: 10.400,00 EUR
Lokacija: 2201 Kungota, Ciringa, Ciringa 1
Nadstropje/etaža: 1
Pošlji povpraševanje

Opis nepremičnine

Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 37,30 m2, uporabne površine 33,80 m2 na naslovu Kungota, Ciringa 1. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 8 v izmeri 1696 m2 k. o. 587 – Ciringa. ID znak stanovanja: 587-104-4, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1900. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

Stavba na naslovu Kungota, Ciringa 1 je bila z ‘Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Kungota’, št. 622-01/2014 z dne 6. 11. 2017 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Izklicna cena: 10.400,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Odprte e-dražbePriloge

Ostale nepremičnine

Energetska izkaznica Ciringa 1

pdf (900 KB)