Stanovanja

Javni razpis za oddajo stanovanj – najem za mlade.


Kot pilotni projekt za mlade Stanovanjski sklad RS (v nadaljevanju Sklad) razpisuje možnost ugodnega bivanja za mlade na različnih lokacijah po Sloveniji v stanovanjih Sklada in drugih sodelujočih najemodajalcev, izmed katerih so določena stanovanja prvenstveno namenjena za skupinski najem. Ciljna skupina tega razpisa so mladi, stari od 18. do 29. let, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega.

Več si lahko preberete v besedilu razpisa, ki je dostopno na spletni strani Sklada  https://ssrs.si/oddaja/najem-za-mlade/razpisna-in-tehnicna-dokumentacija/ , prenovljen razpis je začel veljati s 1.10.2018.

 

Obvestilo o izboru

 

V okviru Javnega razpisa za oddajo stanovanj –  najem za mlade z dne 1.10.2018, smo dne 20.12.2019 izvedli 16. izbor najemnikov. V šestnajstem roku za oddajo prijav nismo prejeli nobene prijave.

Za najem je na voljo še 4 stanovanja (7 postelj):

BOR051 – Borovnica, Ob Borovniščici 10          (2 postelji)

BOR141 – Borovnica, Ob Borovniščici 19          (2 postelji)

NMB001 – Novo mesto, Podbreznik 112           (1 postelja)

LJP001 – Ljubljana, Pokopališka 11                      (2 postelji)

 

Nov termin zbiranja prijav je od 23.12.2019 do 17.01.2020; izbor bo potekal 24.01.2020.

 

Stanovanjski sklad RS