Stanovanja

Javni razpis za oddajo stanovanj – najem za mlade.


Kot pilotni projekt za mlade Stanovanjski sklad RS (v nadaljevanju Sklad) razpisuje možnost ugodnega bivanja za mlade na različnih lokacijah po Sloveniji v stanovanjih Sklada in drugih sodelujočih najemodajalcev, izmed katerih so določena stanovanja prvenstveno namenjena za skupinski najem. Ciljna skupina tega razpisa so mladi, stari od 18. do 29. let, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega.

Več si lahko preberete v besedilu razpisa, ki je dostopno na spletni strani Sklada  https://ssrs.si/oddaja/najem-za-mlade/razpisna-in-tehnicna-dokumentacija/ , prenovljen razpis je začel veljati s 1.10.2018.

 

Obvestilo o izboru

V okviru Javnega razpisa za oddajo stanovanj –  najem za mlade z dne 1.10.2018, smo dne 26.7.2019 izvedli 11. izbor najemnikov. V enajstem roku za oddajo prijav smo prejeli eno prijavo, vendar brez plačila varščine.

Za najem je na voljo še 5 stanovanj (9 postelj):

BOR051 – Borovnica, Ob Borovniščici 10          (2 postelji)

BOR141 – Borovnica, Ob Borovniščici 19          (2 postelji)

LJP001  –  Ljubljana, Pokopališka 11                (1 postelja)

NMB001 – Novo mesto, Podbreznik 112           (1 postelja)

KRA112 – Kranj, Savska cesta 18c                   (3 postelje)

 

Nov termin zbiranja prijav je od 29.7.2019 do 16.8.2019; izbor bo potekal 23.8.2019.

 

Za vse nadaljnje informacije nas lahko v času uradnih ur pokličete na tel: 01/47-10-500 ali obiščete spletno stran Sklada www.ssrs.si.

 

Lepo vas pozdravljamo!

Stanovanjski sklad RS