Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj

Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj (prenovljeno besedilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 48/2019 dne 2. 8. 2019)

Prenovljen Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj je objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2019 dne 2. 8. 2019.

Sklad s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter vse lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj, stanovanjskih stavb in zemljišč, primernih za večstanovanjsko gradnjo, na območju občin v celotni Sloveniji.

Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

Vljudno vas vabimo, da nas v primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali nam pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si

 

Termini komisijskega in nejavnega odpiranja ponudb javnega poziva, so v koledarskem letu 2020 predvideni v sledeči dinamiki:

1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 20.12.2019 do 20.02.2020 bo potekalo dne 21.02.2020;

2. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.02.2020 do 20.04.2020 bo potekalo dne 21.04.2020;

3. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.04.2020 do 22.06.2020 bo potekalo dne 23.06.2020;

4. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 23.06.2020 do 20.08.2020 bo potekalo dne 21.08.2020;

5. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.08.2020 do 22.10.2020 bo potekalo dne 23.10.2020;

6. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 23.10.2020 do 21.12.2020 bo potekalo dne 22.12.2020.