novice

03. februar 2020

Anketa o zadovoljstvu najemnikov stanovanj


V želji po preveritvi stanja o zadovoljstvu najemnikov Skladovih stanovanj je Stanovanjski sklad RS v decembru 2019 objavil anonimno anketo in povezavo do ankete posredoval na elektronske naslove 595 najemnikov Skladovih stanovanj. Od 09.12.2019 do 31.12.2019 je na anketo odgovorilo 453 najemnikov oziroma 76  % za izpolnitev zaprošenih najemnikov Skladovih stanovanj. Iz rezultatov ankete izhaja, da sta najbolj pogosta načina seznanitve o ponudbi za najem stanovanja spletna stran Sklada in informacije od znancev, sorodnikov in prijateljev. Glavni razlogi za oddajo prijave za najem stanovanja v lasti Sklada so najem za nedoločen čas, varen najem in zaupanja vreden najemodajalec. Velika večina oziroma 93 % anketiranih najemnikov Skladovih stanovanj bi v primeru enake višine najemnine stanovanje najela preko Stanovanjskega sklada RS.  Glede bivanja v najemnem stanovanju je 85 % anketiranih najemnikov zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih z lokacijo objekta in 84 % z lego stanovanja. Najnižje zadovoljstvo so anketirani najemniki izrazili za stroške obratovanja.

 

Polovica oziroma 50 % anketiranih najemnikov namerava v najemnem stanovanju v lasti Sklada bivati trajno, najmanj oziroma 11 % pa jih namerava bivati do 5 let.  76 % anketiranih najemnikov je s preteklimi izkušnjami s Stanovanjskim skladom RS zelo zadovoljnih oziroma zadovoljnih s podporo in informacijami, ki jih od Sklada prejemajo v pisni obliki, sledi zadovoljstvo s prepoznavnostjo Sklada in ustno podporo in informacijami s strani Sklada. Veliko zaupanje v Stanovanjski sklad RS kot najemodajalca so najemniki izrazili z 89 %; menili so, da je najem stanovanja preko Stanovanjskega sklada RS predvidljiv, varen in urejen. Anketirani najemniki so najbolj zadovoljni z varnostjo spletne strani Sklada, pri čemer pa jo po sklenitvi najemne pogodbe redno obiskuje le 16 %, redno oziroma občasno pa obiskuje druge spletne strani 85 % najemnikov in sicer v največjem deležu do 10 spletnih strani.

 

Glede na velik odziv na anketo in analizo odgovorov lahko povzamemo, da so najemniki stanovanj, katerih najemodajalec je Stanovanjski sklad RS, s postopki in najemom stanovanj zadovoljni. Veliko zaupanje v Stanovanjski sklad RS se odraža v velikem deležu odločitev, da bi najemniki v primeru enake višine najemnine stanovanje najeli preko Stanovanjskega sklada RS ter da je najem stanovanja preko Stanovanjskega sklada RS predvidljiv, varen in urejen.

 

Najemnikom, ki so sodelovali pri anketi, se lepo zahvaljujemo. Stanovanjski sklad RS bo še naprej intenzivno izvajal aktivnosti za ohranjanje zadovoljstva najemnikov in prepoznavnosti Stanovanjskega sklada RS kot najemodajalca stanovanj v dolgoročni najem.


Preberite tudi