Preskoči na vsebino Zemljevid strani

CEB projekti

Razvojna banka Sveta Evrope (CEB) je bila ustanovljena leta 1956 na podlagi delnega sporazuma Sveta Evrope. Njena prednostna usmeritev je finančno pomagati državam članicam pri reševanju socialnih vprašanj, ki se pojavljajo zaradi navzočnosti beguncev ali razseljenih oseb ter žrtev naravnih ali ekoloških nesreč. Področje delovanja razvojne banke presega njene osnovne naloge, tako da upošteva tudi nove socialne in ekonomske dejavnike.  

Banka odobrava posojila v višini do 50 % celotne vrednosti socialnih naložbenih projektov, ki so namenjeni za:

  • odpiranje delovnih mest v majhnih in srednjih podjetjih na manj razvitih območjih;
  • pripravo programov poklicnega usposabljanja;
  • gradnjo socialnih stanovanj;
  • zagotavljanje socialne infrastrukture v zdravstvu (bolnišnice, zdravstveni domovi itd.), izobraževanju (šole, univerze itd.), pri varstvu okolja (čistilne naprave, objekti za odstranjevanje odpadkov itd.), posodabljanju kmetijstva (osnovni infrastrukturni objekti), prenovi mest ter za varstvo in oživljanje zgodovinske dediščine.
Banka je ustanovila »izbirni račun sklada«, prek katerega del svojega letnega dobička usmerja v subvencioniranje obresti za posebne socialne projekte v državah članicah, ki so pomoči najbolj potrebne.
Več informacij o delovanju Razvojne banke je na voljo na povezavi https://coebank.org/en/

Projekti Stanovanjskega sklada RS sofinancirani s strani CEB so dostopni na povezavi https://coebank.org/en/project-financing/projects-approved-administrative-council/social-and-affordable-housing-slovenia/   in https://coebank.org/en/project-financing/projects-approved-administrative-council/?country=slovenia

 

Lastne investicije Stanovanjskega sklada RS
Število najemnih stanovanj
Število oskrbovanih stanovanj
Predviden zaključek investicije / predaja najemnikom
Financiranje poleg lastnih virov Sklada
Skupnost za mlade Gerbičeva, Ljubljana 109   2021/2021 CEB 1
Novo Brdo (območja E2 in E3), Ljubljana 473 25 2021/2022 CEB 1
Pod Pekrsko gorco, 1. faza, Maribor 182 30 2022/2023 NOO, CEB 1
Pod Pekrsko gorco, 2. faza, Maribor 158 30 2022/2023 NOO, CEB 2
Dolgi most, Ljubljana 40   2022 /2023 CEB 2
Nova Dolinska Koper 91   2023/2024 NOO, CEB 2
Podbreznik, Novo mesto 103   2024/2025 NOO, CEB 2
Partizan, Jesenice 46   2024/2025 CEB 2
Ob Savi 1. faza, Kranj, delno lesena gradnja 159 28 2025/2025 CEB 2
Lukovica – jug (delno 2 objekta) 81   2025/2025 CEB 2
Rožna dolina, Nova Gorica 80   2025/2026 CEB 2
Lendava 1. faza 38   2024/2025 CEB 2
Podutik Glince 1. faza,  Ljubljana, lesena gradnja 60   2025/2025 CEB 2
SKUPAJ: 1.620 113    
SKUPAJ CELOTA:  1.733