Preskoči na vsebino Zemljevid strani

CEB projekti

Razvojna banka Sveta Evrope (CEB) je bila ustanovljena leta 1956 na podlagi delnega sporazuma Sveta Evrope. Njena prednostna usmeritev je finančno pomagati državam članicam pri reševanju socialnih vprašanj, ki se pojavljajo zaradi navzočnosti beguncev ali razseljenih oseb ter žrtev naravnih ali ekoloških nesreč. Področje delovanja razvojne banke presega njene osnovne naloge, tako da upošteva tudi nove socialne in ekonomske dejavnike.  

Banka odobrava posojila v višini do 50 % celotne vrednosti socialnih naložbenih projektov, ki so namenjeni za:

  • odpiranje delovnih mest v majhnih in srednjih podjetjih na manj razvitih območjih;
  • pripravo programov poklicnega usposabljanja;
  • gradnjo socialnih stanovanj;
  • zagotavljanje socialne infrastrukture v zdravstvu (bolnišnice, zdravstveni domovi itd.), izobraževanju (šole, univerze itd.), pri varstvu okolja (čistilne naprave, objekti za odstranjevanje odpadkov itd.), posodabljanju kmetijstva (osnovni infrastrukturni objekti), prenovi mest ter za varstvo in oživljanje zgodovinske dediščine.
Banka je ustanovila »izbirni račun sklada«, prek katerega del svojega letnega dobička usmerja v subvencioniranje obresti za posebne socialne projekte v državah članicah, ki so pomoči najbolj potrebne.
Več informacij o delovanju Razvojne banke je na voljo na povezavi https://coebank.org/en/

Projekti Stanovanjskega sklada RS sofinancirani s strani CEB so dostopni na povezavi https://coebank.org/en/project-financing/projects-approved-administrative-council/social-and-affordable-housing-slovenia/   in https://coebank.org/en/project-financing/projects-approved-administrative-council/?country=slovenia