Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Spodnje Preloge

JAVNA NAJEMNA STANOVANJA SPODNJE PRELOGE (Občina Slovenske Konjice)

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. Operacija se izvaja v okviru komponente 16: »Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.«

KONČNI PREJEMNIK: Stanovanjski sklad RS

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 434.656,59 EUR

SREDSTVA SOFINANCIRANJA EU:  196.713,18 EUR

Stanovanjsko podjetje Konjice je junija 2020 oddalo vlogo na Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Na podlagi Programa Stanovanjski sklad RS zagotavlja načrtno uresničevanje temeljnih ciljev sofinanciranja gradnje novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v lokalnih skupnostih.

Skladno s sklepom NS SSRS je Stanovanjski sklad RS sofinanciral investicijski projekt Večstanovanjska stavba Spodnje Preloge v Občini Slovenske Konjice, s čimer je postal lastnik 5 javnih najemnih stanovanj v skupni izmeri 299,66 m2 stanovanjske površine. Skupaj s Stanovanjskim podjetjem Konjice bo zagotovljenih 11 novih javnih najemnih stanovanj po neprofitni najemnini v novem objektu, ki bodo na voljo predvidoma pomladi 2023.

Pravnomočno gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 9. 2. 2020, pravnomočno uporabno dovoljenje  21.1.2023. Za nakup 5 javnih najemnih stanovanj je Stanovanjski sklad RS pridobil sredstva sofinanciranja EU iz naslova Načrta za odpornost in okrevanje s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, in sicer v višini 196.713,18 EUR.

Po več kot desetletju se v Občini Slovenske Konjice spet gradijo nova neprofitna najemna stanovanja. Objekt je zasnovan na območju, ki je locirano izven mesta, vendar na njegovem širšem območju, ki je delno degradirano in bo z dokončanjem objekta postalo urbano. V objektu se gradi  11 javnih najemnih stanovanj s stanovanjsko površino od 50 m2 do 74 m2.  Objekt bo energijsko učinkovit, z energijskim razredom A1. Projekt sledi temeljnim načelom glede blažitve podnebnih sprememb ter zagotavlja trajnostno rabo.