Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Spodnje Preloge

JAVNA NAJEMNA STANOVANJA SPODNJE PRELOGE (Občina Slovenske Konjice)

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. Operacija se izvaja v okviru komponente 16: »Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.«

KONČNI PREJEMNIK: Stanovanjski sklad RS

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 434.656,59 EUR

SREDSTVA SOFINANCIRANJA EU:  196.713,18 EUR

Stanovanjsko podjetje Konjice je junija 2020 oddalo vlogo na Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Na podlagi Programa Stanovanjski sklad RS zagotavlja načrtno uresničevanje temeljnih ciljev sofinanciranja gradnje novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v lokalnih skupnostih.

Skladno s sklepom NS SSRS je Stanovanjski sklad RS sofinanciral investicijski projekt Večstanovanjska stavba Spodnje Preloge v Občini Slovenske Konjice, s čimer je postal lastnik 5 javnih najemnih stanovanj v skupni izmeri 299,66 m2 stanovanjske površine. Skupaj s Stanovanjskim podjetjem Konjice bo zagotovljenih 11 novih javnih najemnih stanovanj po neprofitni najemnini v novem objektu, ki bodo na voljo predvidoma pomladi 2023.

Pravnomočno gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 9. 2. 2020, pravnomočno uporabno dovoljenje  21.1.2023. Za nakup 5 javnih najemnih stanovanj je Stanovanjski sklad RS pridobil sredstva sofinanciranja EU iz naslova Načrta za odpornost in okrevanje s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, in sicer v višini 196.713,18 EUR.

Po več kot desetletju se v Občini Slovenske Konjice spet gradijo nova neprofitna najemna stanovanja. Objekt je zasnovan na območju, ki je locirano izven mesta, vendar na njegovem širšem območju, ki je delno degradirano in bo z dokončanjem objekta postalo urbano. V objektu se gradi  11 javnih najemnih stanovanj s stanovanjsko površino od 50 m2 do 74 m2.  Objekt bo energijsko učinkovit, z energijskim razredom A1. Projekt sledi temeljnim načelom glede blažitve podnebnih sprememb ter zagotavlja trajnostno rabo.

V Slovenskih Konjicah je bila v petek, 17. 3. 2023 slovesna otvoritev novega objekta s skupaj 11 javnimi najemnimi stanovanji. Stanovanja so v uporabo predali direktor Stanovanjskega sklada RS, mag. Črtomir Remec, župan Občine Slovenske Konjice, g. Darko Ratajc ter direktor Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o., g. Tomaž Rihtaršič.

Projekt je uspešno zaključen. Doseženi so kazalniki kot zahteva Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politiki, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj sredstev.

Zagotovljeno je z vlogo predvideno število novih javnih najemnih stanovanj ter z tem zmanjšan primanjkljaj javnih najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost